Meditáción elhangzottak

Címlap / Meditáción elhangzottak
2019.07.26. 

Szent Ignácról

1491-ben született Castelo de Loyolá-ban, a spanyolországi Baszkföldön. Bátor katona volt, ám Pamplonánál egy csatában mindkét lábára súlyos sérülést szenvedett. Egy éven át ágyhoz volt kötve, többször volt kómás állapotban. Ekkor olvasott Jézus, és a Szentek életéről, és szeretettel telve átadta magát a keresztény hitnek. Eldöntötte, hogy életét Jézusnak szenteli. A Mont Serrat-i Miasszonyunk Kolostornál letette a fegyvereit, és ígéretet tett, hogy Krisztus katonája lesz. Lemondott a világ hívságairól és az összes anyagi javakról. Elzarándokolt Jeruzsálem szent helyeire; 9 hónapot meditációval töltött egy barlangban, melynek során ihletet nyert a „Lelki gyakorlatok” című művéhez. Ezt követően Párizsban és Barcelonában folytatott tanulmányokat. Párizsban sikerült neki egy közösséget kovácsolnia.

1534-ben egybegyűlt hittestvéreivel, és megalapította Jézus Társaságát, amelyet az egész világot behálózó misszionárius tevékenységnek szenteltek. 1537-ben Ignácot és társait pappá szentelték. Néhány zarándokutat követően Krisztus Katonái székhelyüket áthelyezték Rómába, ahol Jézus Társasága Rend tanító munkálatokat végzett, melynek keretében misszionáriusokat készítettek fel arra, hogy az Evangéliumnak, Isten Igéjének és Jézus Mester példájának hírét vigyék a világba.

Innen indultak útnak Brazíliába a bölcs pásztorok és más példaképei a vallásos életnek, akik életüket szentelték a Jézus Társasága jelmondatának: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére!”

Loyolai Szent Ignác 1556. július 31.-én hunyt el Rómában.

Jelenleg a szellemvilágból segíti az embereket, minket. Mindig halála évfordulója napján lépett be eddig Joao De Deus Brazíliai híres transzcendens médium testébe, amire a mai napon emlékezünk meg.

Loyolai Szent Ignác gyógyító imája:

Szent Ignác, kincset érő szolgálója Krisztusnak, tüzes és bűnbánó, fáradhatatlan vándor, aki soha nem tér le Jézus Krisztus által kijelölt útról.

Szent Ignác, te, aki az Isteni mestertől tanultad a szeretetet, az alázatot, a türelmet, a tapintatot, a könyörületet, az együttérzést a szűkölködők és elítéltek iránt.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és szabadíts meg minket béklyóinktól, börtönünktől, minden köteléktől és csapdától, amely vár ránk az úton, amelyen járunk. Szent Ignác, aki teljes szívvel, lélekkel, kedvvel átadtad Jézusnak az életedet, szabadságodat, szellemedet és tehetségedet, hogy az Isten még nagyobb dicsőségére váljék, követőid alakítsanak egy ragyogó sereget a földön és a mennyekben.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és taníts meg minket, hogyan legyünk a követőid, tisztítsd meg sebeinket, gyógyítsd meg testünk és lelkünk minden betegségét. Óvj meg minket mindentől, ami megbetegít (vagy mondd meg, hogy kihez forduljunk). Isten Fia, Jézus Krisztus Erejéért, akit oly hűségesen szolgáltál. Így legyen!

Életünk során sok mindenben képesek vagyunk hinni. Hitünket először a szüleinkkel eltöltött első 7 év határozza meg és a szüleink hitrendszerét örököljük és benne levő pozitív és negatív hittel kapcsolatos információkat is. Például: ha valakinek a szülei- nagyszülei különféle betegségekben szenvedtek vagy élték meg akkor azt a félelmeink által örököljük, reménykedve abban, hogy ez velünk nem történik meg. Ám ha eljön az ő haláluknak az éve a mi életünkben akkor sokkal intenzívebben felerősödhetnek ezek a tünetek és a hitrendszer megerősíti ezen félelmeket bennünk. Ezért ezen a napon itt és most lehetőségünk nyílik arra a mély tisztításra és elengedésre is, hogy az ilyen jellegű félelmeket teljesen kitisztíthassuk belőletek és ti pedig elengedjétek, hogy még véletlenül se léphessetek bele ebbe az elmétek által teremtett csapdába.

Valamint az iskolában és felnőtté válásunkig megélt események formálják olyanná, amilyenek most vagyunk.

Abban amiben hiszünk nagyon sokszor  a legnagyobb meggyőződéssel tudunk kiállni és ez néha jó de vannak olyan alkalmak, amikor a rögeszmés gondolatok, félelmek táplálják ezt a sok negatív dolgot és ezért rengeteg blokkot, akadályt gördíthetünk a saját magunk   gyógyulása, fejlődése és  lelkünk megtisztulása útjába.

Egy ember életében 3 fő dologra van szüksége , amit soha semmilyen élethelyzet életkörülmény között sem adhatunk fel: a Hitet – bennünk és Istenben a Fenti világban.

A Szeretetet: önmagunk, mások és Isten a Fenti világ irányában.

A Reményt, amely mindig erőt, Fényt , szeretetet, kitartást , hitet ad mindannyiunk életében és minden alkalommal átsegít bennünket a legnehezebb élet szakaszunkon is.

A bennünk levő hit egész életünk során formálódhat, alakulhat és erősödhet. Érhetnek minket olyan események, megélések, amik  még jobban megerősítik a bennünk levő tévelygő hitünket vagy magasabb energetikai szintre emelkedhet mind az amiben eddig hittünk, mert egyszer csak kézzel fogható bizonyítékot kapunk és ezáltal hitünk valósággá tud válni. De érhetnek olyan események is, melyek picit más irányba mozdítják el a hitünket és sajnos nagyon sokan ekkor azt mondják, hogy: Elvesztettem a hitemet ebben. Pedig nem a hitet veszítik el az emberek, hanem a kitartást és a reményt és feladják, mert az elméjükkel mindig mindennek időt szabnak és ezáltal képesek leblokkolni azt, hogy az adott probléma át tudjon alakulni és meggyógyulhasson abból a betegségükből, amit ők akartak ebben az életükben megélni, abban a formában, ahogyan azt ők hozták magukkal erre az életükre.

 

A földi létünkhöz hozzátartozik, hogy a nehézségek által tudunk tovább haladni fejlődésünkben, lépegetni, tanulni, megtapasztalni azokat, melyeket lelkünk szeretne itt a földön. Ezt nevezzük téves hitrendszerbeli felfogásnak. Mit jelent ez?

Azt, hogy az elme azt az energiát képezi és adja a sejtjeinknek, hogy ezt a nehézséget, betegséget a legdurvábban kell megélni és megtapasztalni, levezekelni, hogy meggyógyulhassak. Sokan addig járnak orvosról – orvosra, amíg az elméjükkel végre találnak egy kézzel fogható magyarázatot az adott fizikai tüneteire – tünet együttesére és csak akkor képesek elengedni a bennük levő szenvedést, mindennapi fájdalmat, ha már valaki meg tudja nevezni: mi is a baja.

A Hitet Isten azért adta minden ember szívébe és életébe, hogy ezen nehezebb életszakaszokon átsegítse őket. Hinni annyi jelent: hogy megkönnyítem a saját életemet és hiszem és tudom, ha Istenhez Őszintén imádkozom és kérem Őt , hogy segítsen és gyógyítson meg és utána nem teszek akadályokat a saját utamba, akkor tudom, hogy egy napon megszűnnek a fájdalmak bennem és újra értékes , tartalmas életet tudok élni, úgy ahogyan azt én is szeretném.

Úgy, mint az öröm vagy a fájdalom is természetes része létünknek, amit sokszor meg kell élnünk. Mi, akik a spirituális utat járjuk, mi sem kerülhetjük el  a nehézséget. De abban vagyunk erősebbek és tisztábbak a többi földi embertársainktól, hogy nagyon erős a bennünk levő hitünk, mint  a gyógyulásunkban,mind a fejlődésünkben és a Lelki békénkben. Ez jelenti azt, hogy:  VAN HITÜNK, és azt, hogy ismerjük azt az érzést,hogy minden esetben a Isten és a Gyógyító jó Szellem Lények  segítenek nekünk, hogy minden úgy történhessen, ahogy számunkra a legjobb.

A legfontosabb minden betegségben, nehézségben az, hogy a Szeretet útján tudjunk maradni, a saját, egyedi, megéléseink szerint. Meg kell tanulnunk, azt, hogy ne ragadjunk bele a negatív nehézséget adó energiába, hanem hogy megláthassuk  annak a pozitív lényegét. Minden nehézség és  betegség  tanít valamit a számunkra, de legfőképpen azt, hogy mindig Szeretettel próbáljuk megoldani és azt, hogy valamit helytelenül teszünk az életünkben, amin érdemes változtatni, azért, hogy új esélyt adhassunk magunknak Boldog kiegyensúlyozott vidám élethez.

A problémákat az életünkben nem azért kapjuk, mert rosszat tettünk és nem azért, mert nem érdemeljük meg a jót. Egyszerűen csak azért, mert ezáltal fejlődhetünk, gyógyulunk és tisztulunk, Lelkünkben pedig erősödünk. Gondoljatok rá elfogadással, ne harcoljatok ellene, ne utáljátok, hanem fogadjátok el szeretettel mint egy iskolai évet, amit végig kell csinálni. Vannak benne nehézségek, de utólag leginkább a vidám évekre emlékeztek, de végig kellett járnotok azokat az órákat is, amit kevésbé szerettetek, mert csak így kaptatok bizonyítványt és így tudtatok tovább haladni és lettetek azok, akik ITT és Most vagytok, lehettek.

Mindannyian képesek vagyunk felülemelkedni az utunk tragédiáin, nehézségein.

Mindannyian valamilyen Isteni szolgálatot vállalva születtünk le erre az életünkre. Bármilyen bajunk is van, az Isteni szolgálatot, amire csak mi vagyunk képesek, nem adhatjuk fel. Adnunk és adnunk érdemes másoknak azt a jót, amit csak mi vagyunk képesek megadni számukra. Nem szomorkodhatunk önzőségünkben a sarokba kuporodva, hanem nevetnünk és szeretnünk szükséges a nap minden percében, hisz ezek vagyunk mi magunk. A mosoly, a kacagás és néha a kínunkban, fájdalmainkban való nevetés sokkal nagyobb erőt képes adni, mert azt jelenti, hogy a Lelkünk szépen halad a gyógyulás útján.

Sokan tragikus eseményeket élnek meg, míg mások halálos betegségekkel küzdenek. Talán most is ilyen okok miatt vagytok itt.

Ha nyitott a szívünk a változásra, és az Égiek segítségének a befogadására, akkor életünk nehézségei megoldásra tudnak találni, átalakulhatnak.

Szent Ignác és a Segítő, Gyógyító Entitások is minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy Mi itt mindannyian újra boldog életet élhessünk. Fogadjuk most tiszta szívvel és szeretettel az ő segítségüket, gyógyításukat és tisztításukat.

S ne feledjük: Legyen meg Atyánk a Te akaratod szerint és köszönjük Szent Ignácnak és az Égieknek a rengeteg segítséget, szeretettel való odaadást és gyógyító munkát, amit ezen a mai napon is megkaphatunk Tőlük.

Isten Áldása és végtelen szeretete legyen Velünk! Ámen.


2019.06.01. 

Az égiek és a Gyógyító segítő Jó Szellem lények az év összes nagy csoportos meditációs napjain  ugyanazzal a mély feltétel nélküli szeretettel vannak felénk , mint bármikor máskor, amikor Te is segítséget kérsz tőlük az életeddel kapcsolatban.

Minden nap és minden perc fontos amit arra szentelünk az életünkből, hogy jobb emberek lehessünk és ezért képesek vagyunk változtatni az elavult berögzült szokásainkon, rossz gondolatainkon. Ez abban nyújt nekünk segítséget, hogy szívünk kinyílik a végtelen Isteni Szeretet befogadására, ezáltal elkezd megtisztulni és meggyógyulni a Lelkünk, majd szépen lassan a fizikai szinten elindulhat a változás és mi magunk lehetőséget adunk saját magunk számára, hogy nyugodt boldog szeretetben gazdag életünk lehessen.

Lehetőségünk nyílik ma arra, hogy elengedjük a túl magasra helyezett elvárásainkat mind magunkkal mind másokkal szemben és hogy többé ne csapjuk be magunkat, ne hazudjunk magunknak olyan dolgokról, amik nincsenek is ott az életünkben, csak azért, hogy jobban érezhessük magunkat.

Sajnos az emberi elme nagyon csúnya játékokat szokott űzni velünk. Sok esetben elvisz olyan irányba, ami csak szomorúságot okoz vagy tele teszi nehézségekkel az életünket és már olyan nehézzé válik a belőle való kikászálódás, hogy kénytelenek vagyunk külső segítséget igénybe venni, mert különben azt érezhetjük, hogy összeomlunk és összeomlik körülöttünk minden amiben eddig hittünk. Pedig ezt a játékot nem más játssza velünk mint az elménk, az agyunk, a gondolati síkunk a mentális énünk.

Ezért nagyon sokszor  elégedetlenek – feszültek – agresszívek – kételkedők leszünk magunkkal, a környezetünkkel, a benne élő emberekkel, család tagjainkkal kapcsolatban és a türelem egyre kevesebb és kevesebb lesz bennünk és minden számos lehetőségre az életünkben. Ekkor, sajnos már nem tudunk örülni az apróbb sikereknek, a kedves szavaknak, hanem ostorozzuk magunkat tökéletlenségeinkért, s egyre mélyebbre taszítjuk magunkat a mélységekbe, ahol csak fájdalom, csalódás és kudarc van s a legvégén elvesszük a siker és boldogság lehetőségét saját magunktól.

Ha másokkal szemben vannak bennünk nagy elvárások, akkor ők bármit tehetnek, csinálhatnak, mondhatnak a sikertelenségük miatt, egy idő után nem felelnek meg a mi elvárásainknak és leblokkolhatnak, rossz érzésekkel lehetnek egy idő után irántunk,  vagy éppen elkezdenek tartani félni tőlünk, vagy frusztráltakká válnak a közelünkben és bántásnak élik meg csalódottságunkat.

Éppen ezért el kell elengedjük a magas elvárásainkat és ezáltal a csalódás is eltűnhet az életünkből. Sokszor azt gondoljuk, hogy az elvárásaink helyén valóak, azaz  „ Nekünk mindig igazunk van“. Sok esetben olyat szeretnénk, ami másnak már van, vagy másnak is sikerült vagy olyan képességeket szeretnénk magunkban is invokálni, ami a másikban nagyon tetszik nekünk és amikor mindezeket nem kaphatjuk meg, mert a mi utunk más mint a másik emberé, akkor egy nagyot  csalódunk és kijelentjük azt, hogy „ Én ebben a dologban elvesztettem a Hitemet“. Valóban ezt a legegyszerűbb kimondani s ezáltal feladni mindent abban a megtapasztalásban, amit a Lelkünk vállalt itt ezen a Földön?

A legtöbb esetben az aki ezt mondja, annak sosem volt hite, maximum olyan dolgot szeretett volna elérni az életében, amit a Jó Isten nem támogatott, mert nincs benne az élet útjába.

Azt kell megtanulnunk itt a földi életünkben, hogy Szeretettel érjük el  és éljük meg azokat a dolgokat az életünkben, amiket őszinte szeretettel és hittel szívünkben szeretnénk megvalósítani. Nem a  vágyainkat kell követni, mert az sok esetben becsaphat és félrevezethet bennünket, hanem a szívünk szavát kell követnünk és az mindig megmutatja a helyes utat, a helyes irányt és a helyes döntésekben is segít, amikor kétségek, kételkedések vannak bennünk adott dolgok iránt az életünk valamelyik életterületével kapcsolatban.

Tehát ne  engedjünk teret magunkban a csalódottságnak, hanem bátran haladjuk tovább új célunk megvalósításának irányába, hogy boldogabb, kiegyensúlyozottabbak lehessünk, mint amilyenek most vagyunk.

Sajnos akkor is képesek vagyunk a másik félben csalódni, ha nem akarunk olyat látni a másikban, ami nincs ott vagy azt képzeljük, hogy ott van és még sincs. Sokan jártunk már úgy, vagy láttunk már olyat, hogy azt gondoltuk a másikról, hogy:

„Bízom benne és hiszek abban, hogy  majd megváltozik!“

És nem történt semmi, de mi folyton azt akartuk látni, hogy de igen , mintha egy kicsit változna. De mi még mindig hittünk benne, hogy majd tényleg megváltozik. És még mindig nem történt semmi. És mi mindent megtettünk, hogy megváltozzon. És nem történt semmi. Mi már helyette is mindent megtettünk és még mindig semmi.

E közben elteltek az évek és folyamatosan csalódtunk. És amikor igazán már nem képzeltük oda azt amit szerettünk volna, hogy ott legyen, akkor megláttuk a valóságot és ekkor sajnos a legtöbb ember hatalmasat zuhan szinte koppan a földön,  önmagára haragszik és mindenki másra is a környezetében és már olyan alacsony lesz a rezgése, hogy külső segítségre szorul, mert önmaga már nem tud  – nem képes – egyedül felállni. Ilyenkor jól jön egy Igaz barát akinek a vállán kisírhatja magát, akitől most már elfogad mindent amit az előtte levő időszakban nem hallott meg, mert nem azt mondták neki, amit ő hallani akart. Fontos, hogy igyekezzünk tisztán látni önmagunkat és másokat is és minden élethelyzetet, amit a Jó Isten elénk tesz tanulás – tanító jelleggel.

A mai napon itt segítséget kaphatunk, hogy elengedjük a túl magas elvárásainkat és a megélt csalódásoktól megtisztulva tisztán láthassuk az életünket, a múlt lezárásával és az újjászületéssel, mert mindennap úgy kellene élnünk az életünket, hogy az lehet az utolsó nap az életünkben, így boldoggá tenni magunkat és másokat is benne. Ez egy jó pillanat arra, hogy mi is örüljünk, hogy itt lehetünk ezen a Földön és ezt az életünket élhetjük. Kicsit elmerenghetünk ezen az életünkön.

Megnézhetjük azt, hogy mennyi mindenen vagyunk már túl, milyen sok akadályt leküzdöttünk és sikeresen átalakítottuk a bennünk levő szeretettel, milyen sok nehézségre megtaláltuk a pozitív megoldást.

Mennyi sok jó, vidám nevetéssel teli napot tudhatunk már magunk mögött és milyen csodálatos, hogy ennyien szeretnek és mi is sok embert szerethetünk itt a Földön. Ezek mind mind az életünk csodái.

Fontos, hogy néha megálljunk egy- egy pillanatra, hogy a nagy rohanásban egy kicsit leüljünk megpihenjünk egy padon s elmerengjünk magunkon és az életünk eseményein. Ha mindig csak rohanunk és a napi megoldandó feladatokkal vagyunk elfoglalva, akkor nem adunk teret és időt önmagunknak arra, hogy a legfontosabb dologgal foglalkozzunk, a saját gyönyörű lelkünkkel. Ezért érdemes megállnunk, leülnünk, elcsendesedve a lelkünkbe nézve boldogan megpihennünk.

Így esélyt adva arra, hogy önmagunkra is odafigyelve meditálva, összekapcsolódva Lelkünkkel, képesek legyünk ráhangolódni a szívünk – lelkünk üzeneteire az életünkkel kapcsolatban.

Tehát érdemes mindig odafigyelni meghallani Lelkünk útmutatásait, amire szükségünk van, hogy olyan döntéseket hozzunk ami harmóniát, békét, nyugalmat és a szeretetet hozz  az életünkben.

Fontos, hogy a tapasztalataink és megéléseink a helyükre kerülhessenek bennünk, oda ahova el kell helyeznünk magunkban, hogy Boldogok lehessünk újra ezen földi létünkben.

A mai nap is sokat tehetünk magunkért, hogy tovább tisztulhassunk, megbocsájthassunk és elengedhessük azokat a negatív dolgainkat, amik még gátolhatják, blokkolhatják a további fejlődésünket és a bennünk lévő szeretetet.

Bátran válasszuk az újjászületésünket, hogy Isten adjon nekünk minden pillanatban erőt, fényt, szeretetet és jóságot a Boldog kiegyensúlyozott életünk irányába.

És most egy picit nézzünk vissza, hogy milyen sok minden történt velünk. Milyen sok mindent már megéltünk, sírtunk és nevettünk és mennyi embert szerettünk és mennyien szerettek minket. Ezen események mozaikjaiból lett kirakva lelkünk szentélye, lettünk azok, akik most itt vagyunk és gondolkodunk és érzünk. De a legfontosabb dolog összeköt minket, az pedig az, hogy van Szeretet a szívünkben és a vágy, hogy szeretetben éljük le földi életünket, ami még hátra van.

Kívánom hogy a mai napon még több szeretettel teljen meg a szívetek, és nyíljon meg még jobban az Isteni gondviselés, törődés és szeretet felé.

Legyen a mai napunk tele Isten áldásával, végtelen tiszta gyógyító szeretetével, és köszöntsünk mindenkit aki úgy dönt, hogy ma egy kicsit újjá születik az életében és megtisztulva, elengedve minden negatívat magából új minőségben kezdi el élni  az életét. Isten Áldásával és végtelen szeretetével teljesüljön mindenkinek a kérése és kívánsága ezen a napon is úgy, ahogy az az Ő számára a legtökéletesebb és amit Ő szívből szeretne az életében. Legyen úgy, ahogy lenni szükséges.

 

Isten Áldása és végtelen szeretete legyen Velünk!

Ámen.

2019.04.19. 

Ebben az évben pontosan azokat az energiákat kellene rendeznünk és kitisztítani magunkból, amit Kathleen McGowan: A szeretet könyvében szereplő:

A hatszirmú rózsa imája tartalmaz.

A Februári meditációs napon már az első 3 rózsaszirmának az energiáit megkaptátok, azok akik nem voltak itt, Ők most megkaphatják ezen energiákat.

Sorrendben a következők voltak:

  1. Az első szirom a HIT-nek az erejét és az energiáját tartalmazza.
  2. A második szirom a teljes ODAADÁS erejét és energiáját szimbolizálja
  3. A harmadik szirom a TISZTELET erejét és energiáját hordozza magában

 

4.A negyedik szirom a BŐSÉG erejét és energiáját hordozza magában:

Adj hálát a Fenti világnak, az Égieknek a segítő gyógyító Jó Szellem lényeknek vagy szólj ahhoz, akit Te a hited és a szereteted szerint elfogadsz, mindazért, amit megkaphattál már eddig és mindazért, amit majd ezután is megkaphatsz és tudd, hogy ha összhangban élsz  Mindenható Atyánk akaratával s betartod az ígéreted és szolgálod őt, bőségben élsz, és nem ismered meg a szükség napjait. Ha aláveted magad Isten akaratának, mindig bőségben lehet részed.

A bőség egy nagyon nagy fogalom. Minden, ami a szeretet alapú energiákon alapszik beletartozik. Az Univerzumbőségesen árasztja felénk a sok pozitív szeretettel teli erejét, energiáit, hogy megkönnyíthesse az életünket.

Isten bőséges áldásában, szeretetében, gondoskodásában és törődésében lenni és ezt élvezni a világon a legbiztonságosabb és a legjobb érzés itt a Földön.

Bővelkedünk a bennünk levő Isteni szeretettel, amit most már mi is képesek vagyunk átadni, közvetíteni mások számára. Isten bőséges asztaláról táplálkozhatunk, nyugalomra hajthatjuk fejünket, és munkálkodhatunk embertársainkkal. A bőség nemcsak az anyagi javakat jelenti, de Isten ebben is bőkezűen adakozó mindannyiunk életében.

 

5.Az ötödik szirom MEGBOCSÁJTÁS erejét és energiáját hordozza magában:

A megbocsátás az egyik legfontosabb dolog az életünkben, mert e nélkül nem tudsz 100%-ban újra egészségessé válni illetve azok a dolgok, amiket nagyon szeretnél elérni az életedben nem tudnak sikerülni, mert valahol elakad a hozzákapcsolódó pozitív energia támogatása és így te vagy az, aki leállítja a szeretet áramlását az életedben.

Pár megbocsátás fajtát felsorolunk neked, hogy tudd, hogy milyen negatív dolgoktól kellene megtisztulnod ahhoz, hogy újra egészséges Boldog életet élhess.

Megbocsátás önmagunknak: amikor az eszünkkel már tudjuk, hogy olyan dolgot tettünk vagy mondtunk ki, amiért haragszunk magunkra, vagy már gyűlöljük magunkat emiatt, és ezért nem tudunk haladni az életünkben tovább, mert folyamatosan bűntudatunk van valaki vagy valamilyen cselekedetünk miatt, akkor van szükségünk arra, hogy képesek legyünk megbocsátani magunknak.

Megbocsátás önmagunknak, mint Édesanya vagy Édesapa:  ez abban az esetben érvényes, ha van saját gyermeked vagy örökbe fogadtál gyermekeket. Sokszor kritizáljuk és bíráljuk magunkat, hogy milyen édesanyák vagy édesapák vagyunk. Mi is egy tanulási folyamat részeseiként gyakoroljuk azt, hogyan válhatunk jó szülőkké. Amikor nem tudunk megbocsátani a bennünk levő anyának vagy apának, akkor hibát hibára halmozunk, ezáltal blokkoljuk a meglévő pozitív dolgokat is az életünkben. Ezért érdemes megbocsátani a bennünk levő apának és anyának, mindezt egyensúlyba hozni magunkban.

Megbocsátás másoknak (barátok, munkatársak, rokonok, minden más személy, aki nem közvetlen családtag): ezek mindig valamilyen sérelmeket takarnak, adott esetben olyan cselekedeteket, amelyet úgy jellemeznek: „Ezt nem lehet neki megbocsátani.” Mindig mindent képes a szívünk megbocsátani! Ezt sose feledjük! Példa értékű a Másoknak való megbocsátásban II. János Pál Pápa volt, akire amikor rálőttek, nem magáért imádkozott bocsánatért Istenhez, hanem azért az emberért, aki rálőtt. Azaz Ő azonnal képes volt az Isteni megbocsátásra, ami mindannyiunknak a szívében benne van. Nincs olyan cselekedet vagy beszéd, amiért egész életen át haragudnunk kellene a másik emberre. A szívünk szeretete minden negatív tettet, párbeszédet képes átalakítani pozitív cselekedetté. Ezáltal mi is képessé válunk többé nem haragudni a másikra, így tudunk megbocsátani a legkönnyebben. Honnan tudjuk, hogy ez sikerült? Felhívjuk az illetőt és képesek vagyunk már szeretettel mosolyogva beszélgetni vele, vagy éppen ha személyesen találkozunk vele, elmondjuk neki, amit a szívünk szeretete diktál.

Megbocsátás Édesapának és Édesanyának: minden szülő gyakorolja a gyermeknevelést, hiszen ez is feladata a földön, mert vállalta mielőtt testet öltött volna. Igen, van, amikor a szüleink olyan dolgokat tesznek velünk vagy mondanak nekünk, amire a kicsi Lelkünk sérülékenysége azt mondja, ezt nem lehet megbocsátani. Megeshet, hogy kamaszkorunkban a kialakulóban levő személyiségünk másképp érez, másként gondolkodik, és ezért képesek vagyunk haragot tartani a szüleinkkel, dacolni, játszani a megsértődöttet, vagy akár büntetjük őket valamilyen formában. Minden szülő a gyermekének a javát szeretné, így arra törekszik, hogy méltó, jó ember legyen az ő gyermekéből, akire büszke lehet. Sajnos a szülő is tévedhet, amikor többet gondol vagy néz ki a saját gyermekéből, ezáltal a gyermek sérül és megharagszik egy életre a szüleire.

De egyet nem szabad elfejtenünk, Őnekik köszönhetjük az életet, és Ők mindig a szüleink maradnak bármilyenek is. Nekünk az a feladatunk, amikor már felnőttként „kirepültünk a családi fészek melegéből”, hogy támogassuk, segítsük és szeressük őket azzal a szeretettel, amit a Jó Isten adott nekünk. Ezért ne haragudj a szüleidre, hanem szeresd őket, amíg ezt megteheted!

Megbocsátás a Testvéreknek: mielőtt testet öltöttünk, tudtuk, hogy melyik családba fogunk leszületni és milyen testvéreket választunk magunknak. A testvéri szeretet egy nagyon erős kapocs, sokszor erősebb tud lenni, mint a szülők iránt érzett szeretetünk. De néha az irigység, a féltékenység, a karrier miatti harc, az egymás közötti versengés a sikerért, és még rengeteg negatív tulajdonságot lehetne felsorolni, ami tönkreteszi a testvérek közötti őszinte szeretetet. Ilyenkor valamelyikük megsértődik, megharagszik a másikra és sajnos előfordul, hogy többet szóba sem állnak egymással. Ezt a szomorúságot és szeretetlenséget is ki kell tisztítani a megbocsátás által.

A családban lévő megbocsátást érdemes személyesen elvégezni, de előtte 21 napon át te magadnak mondd el a megbocsátás imát, ami szintén segít neked a könnyebb elengedésben.

Megbocsátás a saját Gyermekeinknek: amikor a gyermekünk olyan dolgokat tesz, amiért haragot, szeretetlenséget, szomorúságot, megalázottság érzést vált ki belőlünk, akkor is az jusson eszünkbe, hogy Ő a mi gyermekünk. Tegyük fel a kérdést, hogyan tudunk neki segíteni, hogy ezt többé ne tegye meg – akár ellenünk, akár mások ellen. Imádkozzunk Istenhez és kérjük meg Őt arra, hogy segítsen nekünk a saját gyermekünk iránti megbocsátásban és az újbóli feltétel nélküli szeretetet nyújtásban. Nem szabad megtagadnunk különféle tettek miatt a gyermekünket, ez nem helyes és ez leblokkolhatja a bennünk levő tiszta szeretet áramlását, valamint hogy a fizikai életünk és testünk egészségesen működjön, ezáltal pozitívan alakuljanak a dolgok az életünkben. A gyermekünk mindig a gyermekünk marad, aki még nem tudja mindazt, amit mi már megtapasztaltunk és tudunk. Tudjuk őket tanítani, de meg kell hagynunk nekik a szabad akaratuk általi döntést. Ha jól tanítunk, akkor pontosan azt a képet kapjuk vissza, amit szeretnénk, ám ha nem, akkor nekünk is van mit fejlődnünk. Ezért nem szabad haragudnunk és érdemes minél előbb szívből megbocsátani neki – nekik.

 

Érdemes hallgatni Eszternek a Megbocsátás meditációját, mert nagyon sokat tud segíteni neked.

Vagy gyújts meg egy gyertyát és ekkor sorold fel azokat, akik bántottak, akik hamisan tanúskodtak ellened, vagy más módon okoztak fájdalmat neked. Meg kell bocsátanod nekik és imádkozz, hogy egy nap ők is teljes mértékben megtapasztalhassák a szeretetnek ezt a formáját, és észrevegyék Istent, s emlékezzenek az ígéretükre. Kérd, hogy neked is bocsássanak meg azok is, akik ellen vétkeztél, de mindenek előtt bocsáss meg magadnak azokért a gondolatokért és cselekedetekért, melyek szégyent hoztak rád emberi gyengeségedben. Mert ez kegyelem a könyörületes Atyánktól, gyógyír a szívünknek.

 

6.A hatodik szirom az ERŐ erejét és energiáját hordozza magában:

Nagyon sokszor, amikor már hosszú ideje nem változnak az életünkben azok dolgok – legyen az munka helyi dráma, egészséggel kapcsolatos dolgok, lelki vagy fizikai fájdalmak- amiket nagyon szeretnénk már elengedni, megszabadulni tőle, tőlük s azt érezzük, hogy elfogyott az erőnk s nem bírjuk tovább a sok szenvedést rossz érzéseket, rossz dolgokat elviselni az életünkben.

S ilyenkor mit teszünk? Felnézünk az Égre és imádkozunk és kérjük a segítséget vagy picit összeomlunk és picit elkezdjük sajnálni magunkat.

Majd amikor eleged lesz a saját magad önsajnálatából, megrázod magad és újra erőre kapsz.

A következő energiák tudják elvenni az erődet: a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség kísértései.

Ezek mind képesek letéríteni minket az igazság ösvényéről, és megakadályozzák, hogy megtartsuk Istennek és önmagunknak tett ígéretünket.

A Jó Isten mindig minden élet szituációnkban erőt, fényt szeretet ad nekünk, hogy könnyebben tovább tudjunk haladni a földi életünkben.

A legnagyobb erő, ami benned van az a SZERETET!!!

Mert a szeretet mindent legyőz és hatalmas erőt képes adni nekünk.

2019.02.15. 

Ebben az évben pontosan azokat az energiákat kellene rendeznünk és kitisztítani magunkból, amit Kathleen McGowan: A szeretet könyvében szereplő:

A hatszirmú rózsa imája tartalmaz.

 

Az első szirom  a HIT-nek az erejét és az energiáját tartalmazza:

A 2019.évben nagyon nagy szükségünk lesz a Hitünkre és a hitünknek a megerősítésére. Nagyon sok olyan kihívással és nehézségekkel találkozhatunk mind a fizikai szinten és a spirituális szinten, ami folyamatosan a Hitünket teheti próbára.

Hitre van szük­séged ahhoz, hogy előidézd a pozitív eredményt és betelje­sítsd a célodat. A hit az elme képessége arra, hogy lássa a vágyott eredményt, mielőtt az megnyil­vánulna fizikai szinten. Amiben hiszünk és energiát kap­csolunk hozzá, az kialakítja annak az erős lehetősé­gét, hogy az a hit megnyilvánuljon az életünkben. A hit és a félelem energia megalkotja azt, amitől félünk. A hitek felfogássá válnak, aztán ítéletekké majd azok az életünk  kifejeződéseivé lesznek. Minden olyan hit, mint pl. hinni a varázs­latban, átokban, fekete mágiában, szellemi támadás­ban, ha egy fekete macska keresztezi az utadat, tö­rött tükörben, négylevelű lóherében stb.  Ezeknek csak azért van erejük, mert Te hittel táplálod és hiszel abban, hogy van nekik erejük és hatással lehetnek rád. Szabadulj meg a negatív hiedelmek­től és csak a pozitívokat tartsd meg.

Kezd el hinni önmagadban, és főleg abban, hogy a Jó Isten és minden segítő Jó Szellem lény akik körbeveszek téged segítenek az élted jobbá és szebbé alakulásában valamint abban, hogy újra egészséges legyél.

Tápláld egészségedet megfelelő hittel, fénnyel és szeretettel és meglátod, hogy szépen lassan, ahogyan te elbírod átalakul a sok negatív benned és újra érezhetően erőssé válaik az önmagadban való  hited és másokban levő hited.

Ne ess kétségbe, ha valami negatív dolog történik az életedben, hanem egyből mondj egy imát a Fenti világhoz és azonnal kérj segítséget. Higgy gondtalanul és makulátlanul őbennük s meglátod a fény kigyullad az alagutad végén és újra Boldogság egészség és bőség kezd el áramolni az életedbe.

 

A második szirom a teljes ODAADÁS erejét és energiáját szimbolizálja:

 

Hallgasd Mindenható Atyánk hangját, és meghallhatod az akaratát, amit félelem és kudarc nélkül vihetsz véghez.

Odaadónak annyit jelent lenni, mint jóságos és  jóindulatú vagy másokkal szemben. Tisztességes, korrekt, jellemes vagy az életed minden területén. Erkölcsös vagy a társkapcsolatodban és  lelkiismeretes minden élet feladatoddal kapcsolatban amiért felelősséget vállaltál. Rendes, jóravaló, megbízható és  őszinte emberként éled a mindennapjaidat, mindig lehet rád számítani, kötelességtudó, szavahihető és szavát megtartó embernek ismernek mások. Becsületesen éled az életed.

Hűséges, kitartó, ragaszkodó vagy és  megbízható.

A mai napon lehetőséged nyílik arra, hogy átadd magad és a szabad akaratodat Mindenható  Atyánknak, hogy megszabadulj a földi terheidtől és valóban odaadóan legyél képes folytatni csodálatos boldog utadat a Földön.

 

A harmadik szirom a TISZTELET erejét és energiáját hordozza magában:

Az önzetlenségben tapasztalja meg az ember a legerősebben, hogy léte szent, és tiszteletreméltó. Ebből bátorságot merít az életre, bátorságot az odaadásra és a szolgálatra. Tehát az ÉLET szolgálatába szegődünk. Ez azonban csak akkor történhet meg, ha tiszteljük az életet, megbecsülést tanúsítunk iránta, segítjük, hogy még szebb, még élőbb legyen. Majd újra kedvünk telik az életben, a boldogságban, de mindenekelőtt mások örömében. Kezdünk segíteni másoknak, hogy jól eligazodjanak az életben, megszabaduljanak mindattól, ami útjában állna boldogságuknak, megerősítjük az életre, a fejlődésre való jogukat és kötelességüket és lelkesedést keltünk bennük, a boldogságért. Ezzel lendületet és könnyedséget viszünk az életbe. Hiszen azzal „tisztelünk” valakit, hogy a lét magasabb fokával biztatjuk, hogy méltóbb lehessen, emelkedettebb és ezt kibontakozni segítjük.

Az önzetlen tisztelet abban áll, hogy boldoggá teszünk másokat, mert létüket boldogságnak érezzük.

Az ember lénye a nagy elszánás érzületében bontakozik ki, ez a lélek rejtett motorja. Ezt a nyitottságot ébren kell tartani, táplálni kell az emberekben, és ez nem más, mint a tisztelet.

Hogyan tudjuk a bennünk levő tiszteletünket átadni és a másikból előhozni a tiszteletet és a hitet? Elkezdjük átáramoltatni beléjük az abszolút, felülmúlhatatlan jövőnek a hitét, amely már ott él mindannyiunkban.

 

A negyedik szirom a BŐSÉG erejét és energiáját hordozza magában:

 

Adj hálát az Úrnak mindazért, amit kaptál és tudd, hogy ha összhangban élsz az ő akaratával s betartod az ígéreted és szolgálod őt, bőségben élsz, és nem ismered meg a szükség napjait. Ha aláveted magad Isten akaratának, bőségben élhetsz.

 

Az ötödik szirom MEGBOCSÁJTÁS erejét és energiáját hordozza magában:

És bocsásd meg vétkeinket és adósságainkat,

Miképpen mi is megbocsátunk magunknak és másoknak.

Ekkor sorold fel azokat, akik bántottak, akik hamisan tanúskodtak ellened, vagy más módon okoztak fájdalmat neked. Meg kell bocsátanod nekik és imádkozz, hogy egy nap ők is teljes mértékben anthroposzok legyenek, és vegyék észre Istent, s emlékezzenek az ígéretükre. Kérd, hogy neked is bocsássanak meg azok is, akik ellen vétkeztél, de mindenek előtt bocsáss meg magadnak azokért a gondolatokért és cselekedetekért, melyek szégyent hoztak rád emberi gyengeségedben. Mert ez kegyelem a könyörületes Atyánktól, gyógyír a szívünknek.

A hatodik szirom az ERŐ erejét és energiáját hordozza magában:

Tarts meg engem az igazság ösvényén és Szabadíts meg a gonosz kísértéseitől.

Mert a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség kísértései letérítenek minket az igazság ösvényéről, és megakadályozzák, hogy megtartsuk Istennek és önmagunknak tett ígéretünket. Elmélkedj el ezeket a bűnökön és imádkozz, hogy szabadulj meg a kísértésektől, s maradj az anthroposz ösvényén.

Így imádkozz, és tanítsd meg rá fivéreidet és nővéreidet is. Éljetek úgy, ahogyan ez az ima diktálja, és létrehozhatjátok a földi mennyországot. Kövessétek a szeretet szavát.

Mert a szeretet mindent legyőz.