Spirituális irodalom és ajánlott filmek

Címlap / Spirituális irodalom és ajánlott filmek

Könyvek:

1. Allan Kardec: Szellemek könyve, Médiumok könyve, Az Evangélium a spiritizmus szerint

2. Katlin McGowan: A Gyűrű, A Szeretet könyv (Libro Rosso)

3. Glenda Green: Jézus szól végtelen Szeretet

4. Heather Cumming – Karen Leffler: Joao De Deus a világhírű Brazil gyógyítómédium

5. Solara: 11:11, A belépési pont, A Fényküldöttek útja

6. A.J.Cristian: összes könyve

7. Drumvalo: A Fény kígyója

8. Szepes Mária: összes könyve

9. Dooren Virtue: Angyalos könyvei és kártyái

10. Barbel Mohr: Ne szenvedj , Szeress! Rendeld meg az Univerzumtól, Reklamáció az Univerzumnál

11. Robert Schwartz: Bátor Lelkek

12. Kurt Tepperwein: Nyílj meg és Szeress, Az öngyógyítás erői

13. OmSatya & Dalinada: Az átlényegülés kapujában I – II.

14. Dr. Diethard Stelzl: Spirituális gyógyítás I – II., Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal

15. Michael Gienger: Gyógyító kövek katalógusa, A szervóra és a kristályok

16. Sonja Heider: Gyógyító kövek könyve

17. Masaru Emoto – Jürgen Fliege: A víz gyógyító ereje

18. Richard Webster: Az auralátás gyakorlata

19. Biegelbauer Pál: Gyógyító illatok

20. Jeanne Ruland: Az állatok ereje

21. Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata, A végső valóság, Gyógyító meditáció, Többszintű gyógyulás (rák)

Filmek:

1. A Názáreti Jézus
2. A békés harcos útja
3. Mennyei prófécia
4. El Camino
5. Mi a csudát tudunk a világról
6. A sebezhetetlen
7. A hatodik érzék
8. A titok (Rhonda Byrne könyve alapján)
9. Beszélgetések Istennel
10. Pio Atya
11. Szerelem próba
12. A Bakancslista
13. Találkozás
http://www.filmnet7.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=92:a-talalk

14. Spirituális filmek:
http://szolgakurzus.blogspot.com/p/filmek.html

 

 

 

MIATYÁNK

(Közvetlenül arámi nyelvből készült fordítás)

Ó, minden ragyogás és rezgés végtelen Létrehozója! Lágyítsd meg lényünk magvát, és alakíts ki bennünk egy helyet, ahol jelenléteddel szállást vehetsz.
Tölts el minket teremtő hatalmaddal, hogy legyen erőnk elvégezni a Tőled kapott feladatot.
Minden cselekedetünk hozza meg a vágyott eredményt.
Ruházz fel minket a bölcsességgel, hogy megtehessük és átadhassuk mindazt, amire minden érző lénynek szüksége van fejlődéséhez és gyarapodásához.
Oldozd ki a sors kusza szálait, amelyek megkötnek minket, amiként mi is felszabadítunk másokat múltbéli vétkeik bonyodalmaiból.
Ne hagyd, hogy bármi kísértésbe vigyen minket, ami eltántorítana igaz célunktól, de világosítsd meg előttünk a jelen pillanat lehetőségeit.
Mert Te vagy az ok és az áldásos látomás, a születés, a hatalom és a beteljesedés, mivel minden újra egyesül, és ismét eggyé lesz.
ÁMEN.

AZ ISTENANYA IMÁJA

Mianyánk, kinek testé a Föld!
Szenteltessék meg a Te neved, burjánozzanak kertjeid.
Legyen meg a Te akaratod, amint a természetben, azonképpen városainkban is.
Köszönet Néked a mindennapi élelemért, levegőért és vízért.
Bocsásd meg a Föld ellen elkövetett vétkeinket, miképpen mi is tanulunk megbocsátani egymásnak.
És ne vígy minket pusztulásba, de szabadíts meg szeszélyeinktől.
Mert Tiéd a szépség és a hatalom, és minden élet, születéstől a halálig, a kezdettől a végig, mindörökkön – örökké.
Légy Áldott, ÁMEN.

Dr. Augusto Almaeda imája

Az egész emberiség legyen Boldog.
Az egész emberiség szóljon Áldott szavakkal.
Az egész emberiség éljen Békességben.
A Krisztusi Hatalom és Szeretet energiája Világítson meg Minket.
A Krisztusi Hatalom és Szeretet energiája Védjen meg Minket.
A Krisztusi Hatalom és Szeretet energiája Vezessen Minket.

Assisi Szent Ferenc Imája

Uram!
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

MERT AMIKOR ADUNK,
AKKOR KAPUNK,
MIKOR MEGBOCSÁJTUNK,
NYERÜNK BOCSÁNATOT,
MIKOR MEGHALUNK,
SZÜLETÜNK MEG AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA!

A Fényadó imája

Köszönöm, hogy VAGY, hogy találkoztunk.
Szeretlek.
Elfogadlak – akárki vagy, akármilyen vagy.
Nem várok Tőled semmit.
Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok Általad.
Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni önmagam, és a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem a Benned és bennem lakozó Mindenséget, azt, hogy a Mindenség Szívében egyek vagyunk.

Ernest Hemingway: Soha ne légy szomorú

Soha ne légy szomorú, ha a valóság túl rideg,
s ne keseredj el, ha nem találod helyed.
A valós élet olyan, mint a csörgedező patak,
előfordul néha, hogy nehezebben halad.
Ha nem találod céljaid, ne gyötörd magad,
idővel majd alakul, mi e percben csak gondolat.
Kérdezhetnéd, miért élünk, de senki nincs, ki választ ad,
minden napunk küzdelem, mely mindhalálig megmarad.
Ha csalódott vagy, s úgy érzed, hogy minden hullám összecsap,
gondolj bele, mennyi ember vállalná sorsodat.
Mindig csak a jóra figyelj, s hibáidat elfeledd,
ha önmagadat elfogadod, könnyebb lesz az életed.
Ha nem látod a fényt, a Napot, nyisd ki jobban a szemed,
gondjaid közt tartogat még csodákat az életed.
Mindig csak a mának élj, s az örök szabályt ne feledd:
A holnap mindig tiszta, mivel nem szennyezi semmi tett.

KATLIN McGOWAN: A Szeretet könyv (Libro Rosso)

A Hat szirmú Rózsa Imája:
Úgy imádkozz, ahogyan tanítottalak: használd a Rózsát a Szent Lélek jelképéül, mert a Szűz Anya közbenjárásával juthatsz el a legkönnyebben az Atyához.

1. És balról jobbra haladva kezd az első szirommal, mely a HIT szirma, és imádkozz:

SZERETŐ ATYÁNK , KI A MENNYEKBEN URALKODSZ,

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVEID.

Elmélkedj az Úrban vetett Hitedben és a Szent Lélek kegyelmén, s adj Hálát az Életedért itt a Földön.

2. Fogadd be a teljes ODAADÁS második szirmát, és fohászkodj:

ELJÖN A TE ORSZÁGOD AZ ENGEDELMESSÉGÜNK ÉS AKARATUNK ÁLTAL.

LEGYEN MEG A TE AKARATOD.

Hallgasd az Atyánk hangját, és meghallhatod az akaratát, amit félelem és kudarc nélkül fogsz véghezvinni.

Maradj ennél a sziromnál, míg teljesen Eggyé olvadsz Vele, és teljesen átadod magad az Ő AKARATÁNAK.

3. Fogadd be a TISZTELET harmadik szirmát, és fohászkodj:

AMINT A FÖLDÖN, ÚGY A MENNYEKBEN IS.

Ekkor erősítsd meg a fogadalmad Isten és Önmagad előtt , ha teljes mértékben Antroposz vagy ( Ember vagy ) és emlékezz erre. Ha még nem jutottál el a felismerés állapotába, ígérd meg, hogy a Szeretet Igéje és Isten és Testvéreid, valamint önmagad szeretete által Te is hozzájárulsz ahhoz, hogy létrejöjjön a Mennyeknek Országa a Földön. Akkor imádkozz a megvilágosodásért, hogy a gnózis ( tudás ) segítségével emlékezz az Örök Ígéreted természetére.

4. És most fogadd be a BŐSÉG negyedik szirmát, és fohászkodj:

ADD MEG NEKÜNK A MINDENNAPI KENYERÜNKET, A MANNÁT.

Adj Hálát az Úrnak mindazért, amit kaptál , és tudd,hogy ha összhangban élsz az Ő akaratával s betartod az ígéreted és szolgálod Őt, Bőségben élsz, és nem ismered meg a szükség napjait. Ha aláveted magad Isten akaratának, BŐSÉGBEN ÉLSZ!

5. Fogadd be a MEGBOCSÁTÁS ötödik szirmát, és fohászkodj:

ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET ÉS ADÓSSÁGAINKAT,

MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK MAGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK.

Ekkor sorold fel azokat, akik bántottak, akik hamisan tanúskodtak ellened, vagy más módon okoztak fájdalmat neked. Meg kell bocsátanod nekik, és imádkozz, hogy egy nap ők is teljes mértékben antroposzok legyenek – emberek legyenek – és vegyék észre Istent, s emlékezzenek az ígéretükre. Kérd, hogy neked is bocsássanak meg azok is, akik ellen vétkeztél, de mindenek előtt bocsáss magadnak azokért a gondolatokért és cselekedetekért, melyek szégyent hoztak rád emberi gyengeségedben. Mert ez kegyelem a könyörületes Anyánktól, gyógyír a Szívünkre.

6. Fogadd be az ERŐ hatodik szirmát és fohászkodj:

TARTS MEG ENGEM AZ IGAZSÁG ÖSVÉNYÉN, ÉS

SZABADÍTS MEG A GONOSZ KÍSÉRTÉSEITŐL.

Mert a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség kísértései letérítettek minket az Igazság ösvényéről, és megakadályozzák, hogy megtartsuk Istennek és önmagunknak tett Ígéretünket. Elmélkedj el ezeken a bűnökön, és imádkozz,hogy szabadulj meg a kísértésektől, s maradj az Antroposz – az Ember – ösvényén.

Így imádkozz, és tanítsd meg rá fivéreidet és nővéreidet is. Éljetek úgy, ahogyan ez az Ima diktálja, és létrehozhatjátok a földi Mennyországot.


Kövessétek a Szív szavát!!!!

MERT A SZERETET MINDENT LEGYŐZ!!!

HALLJÁTOK HÁT , AKINEK FÜLÜK VAN A HALLÁSRA.

Ima Médium Joao-ért:

Ebben a pillanatban elkezdem a koncentrációt és a meditációs munkát,
A Loyola St Ignác házának a jelenlegi védelme a Lelki és spirituális megerősítéséért.
Azzal a kéréssel fordulok a Jó Szellemhez, hogy segítsen engem,
És a Védő Angyalokat, hogy védjenek meg,
Járjanak közben Istennél, a Mi Mindenható Atyánknál és a Fiánál Jézusnál.
Azért, hogy méltó legyek a több Áldás be és elfogadására/ megkapására,
Imádkozom Istenhez, hogy felkészítsen téged az Isteni Szeretet Fényére.
Világítsunk Médium Joao jelenlétére.
Imádkozom Istennek az Újjáéledő Fény erdejéért,
Isten minden gondolata,
És a Szellemi energia , ami létezik az én belsőmben,
Valamint a hatékony imát a Casa gyermekeitől,
Ebben a pillanatban az áramlás fokozza a jelenlétet.
Isten Mindentudó, Mindenható és Mindenütt jelen van,
A Te végtelen bölcsességedben, jóságodban és irgalmadban,
Vezető és útmutató Médium Joao ennek a munkádnak a vezetésében.
Isten megadta Neked, minden Isteni hatalmát, hogy:
Azt a gyógymódot, hogy a testi betegséget és a lelki egyensúlyt helyreállíts,
Valamint Erőt ad a HIT, és a Lelki jóléthez,
És megvigasztal minden Leányt és Férfit,hogy láthassák Őt Abdianiaban.

PIO Atya Imája:

Maradj Velem Uram, hogy el ne feledjelek,
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.
Maradj Velem Uram, mert gyenge vagyok,
Szükségem van az erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj Velem Uram, mert Te vagy az én világosságom.
– Nélküled sötétségben járok.
Maradj Velem Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj Velem Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj Velem Uram, Téged kerestelek, a Te Lelkedet
A Te Szeretetedet, A Te Szívedet, mert SZERETLEK Téged
És nem kérek más jutalmat, mint a Szeretet gyarapodását.
Add, hogy úgy felismerjelek, mint a Tanítványok a kenyértöréskor:
Az eucharisztikus egyesülés legyen világosság,
Mely megtart engem, s legyen egyetlen BOLDOGSÁGA SZÍVEMNEK!