Imák

Címlap / Imák

 

Dr Augusto Almaeda imája:  Magyar nyelven és portugál nyelven:

 

Magyar nyelven:

A kétségek szétszednek,
A szeretet összerak.
A félelem felőröl,
A szeretet megment.
A gyűlölet megöl,
A szeretet segít túlélni.
A sötétség elnyel,
A Fény felemel.
A magány kizár az életből,
Az együttlét megtanít szeretni.
A féltékenység elás a mélybe,
A bizalom kitárja a világot.
Az irigység megöli a benned levő fényt,szeretetet,jóságot.
Add át magad az Isteni fénynek, az Isteni szeretetnek s Atyánk gondoskodó,törődő ,ölelő karjaiban találod magad.
A szeretet mindig minden esetben az életedben megment,átsegít minden gondodon,nehézségeken,és józanságot,igazságot és jólétet hoz el s ad minden percben az életedben.
Az öröm a kulcs a szeretethez vezető utadon.
Lásd meg mindenben az örömöt és kigyullad a fény a szívedben és a benned levő szeretet legyőzi a félelmeidet és mindent átalakít,  majd átsegít a fényesség útjára.
Áldott legyen minden napod, legyen igazságos és bölcs szeretettel teli gondolatod.
Az öröm az egyetlen igaz forrás az életedben, ami táplál,feltölt és képes a szeretetet lehorgonyozni a szívedbe,hogy a földi újjászületésed megtörténjen.
Áldás legyen rajtatok.
Ámen. így legyen.

 

Angol nyelven:

Doubts take you apart,
Love puts you together.
Fear destroys you,
Love saves you.
Hate kills you,
Love helps you survive.
Darkness absorbs you,
Light lifts you up.
Loneliness excludes you from life,
Togetherness teaches you how to love.
Jealousy buries you deep,
Trust opens the world.
Envy kills the light, love, and goodness within you.
Give yourself to the Divine Light, to the Divine Love, and you will find yourself in the caring, embracing arms of Heavenly Father.
Love always saves you in your life, helps you with all your worries and difficulties, and gives you sanity, truth and prosperity in every minute of your life.
Joy is the key to your journey to love.
See all the joy and light in your heart, and the love inside you will overcome your fears and transform everything, and will help you on the path of brightness.
May all your day be blessed and your thoughts be just and full of wise love.
Joy is the only true source in your life that nourishes, replenishes, and is able to anchor your heart to make your earthly rebirth happen.
May God bless you.
Amen. So be it.

 

Portugál nyelven:

As Dúvidas são desmontagem,
O Amor junta.
O Medo destrói
O Amor salva.
O Ódio mata,
O Amor é para sobreviver.
A Escuridão absorve,
A Luz exalta.
A Solidão excluie da vida,
A Unidade ensina a amar.
Com o ciúme escavas as profundezas,
A Confiança despertará o mundo.
A Inveja destrói a luz esterna, o amor, a bondade
Dá-te a Luz Divina, ao Amor Divino e ao Nosso Pai cuidado, encontrais-te nos seus braços.
O Amor sempre salva, ajuda você com cada preocupaçao, com cada dificuldades, e dá-lhe sobriedade justiça e prosperidade.
O Prazer é a chave da felcidade.
Veja a alegria e luz em todas as situaçoes, e a luz brilha no seu coração, e seu amor vai derrotar seus medos e transforma todas as coisas no caminho do brilho.
Abençoados sejam os seus dias, os seus pensamentos sejam sábios, justos, e completos do amor.
A alegría é a única fonte verdadeira em sua vida que pode alimentar, e ser capaz de ancorar o seu amor ao seu coração para que seu renascimento terreno aconteça.
Bênçãos estejam vocês.
Amém

Mi Atyánk

Mi Atyánk, aki a Mennyekben Vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod és
Legyen meg a Te akaratod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és
Bocsásd meg a Mi vétkeinket,
Mi képen Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy Minket a kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert, Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dícsőség.
Mindörökké, Ámen.

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy Mária malaszttal teljes,
Az Úr van Teveled.
Áldott Vagy Te az Asszonyok között, és
Áldott a Te méhednek gyümölcse, JÉZUS.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
Imádkozzál érettünk bűnösökért,
Most és halálunk óráján. Ámen.

 

Szent Ignác imája – I.

Végy magadhoz Uram, minden szabadságomat, az emlékezetemet, az egész értelmemet, az akaratomat, mindenem, amim van és, amit birtokolok.

Te adtad Szeretettel, és én visszaadom Neked Szeretettel.

Rendelkezz velük, Uram, a Te Akaratod szerint.

Részesíts a Szeretetedben és Áldásodban, és ez nekem elég.

Szent Ignác Imája – II.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Megbocsátás Ima

Atyám Hiszek Benned, hiszem, hogy segítesz megbocsátanom magamnak és mindenki másnak, akivel találkoztam ebben és az előző életeimben,  minden gondolatomért, negatív élet ritmusomért,hullámzó létemért. Kérlek Mennyei Atyám, oldozz fel a kósza és balga emberi tulajdonságaimért, amiket magammal hoztam erre az életemre. Engedd meg, hogy képes legyek megbocsátani magamnak  és másoknak is, minden vétkemet, minden sértettségemet, minden sérelmemet minden szomorúságomat, minden bánatomat, minden bántalmamat és minden bosszúmat bosszúságaimat, minden haragomat, minden agresszív kifejezési módjaimat,  amit ebben az életemben és az összes  előző Földi  életeimben önmagammal  szemben,  és másokkal szemben  , akár szóban , akár gondolatokban, akár cselekedetekben és tettekben akarva vagy akaratlanul tettem.
Kérek Mennyei Atyám   Tisztíts meg, oldozz fel  és adj  kegyelmet az összes karmámra, hogy végérvényesen megszabadulhassak a szenvedéseimtől, kínlódásaimtól, gyötrelmeimtől , fájdalmaimtól , önpusztításaimtól, önbüntetéseimtől , az egómtól, spirituális egómtól és minden olyan negatív dolgoktól, ami befolyásolja és blokkolja a Boldogság  és a Bőség  megélését a hátralevő éveimben. Áldással és mély tisztelettel Köszönöm. Mindörökké Ámen.

Ezt az IMÁT célszerű 77 napon át elmondani, naponta egyszer. Bármikor megteheted. Gyújts meg egy fehér mécsest, mond el az IMÁT és hagyd,hogy a mécset elégessen mindent, ami az imában szerepel és azt is, ami itt nincs tudatosan felsorolva.

 

Oracão do Anjo Ismael:Ismael Angyal imádsága

Dicsőség Istennek a Mennyekben, és Békesség az embereknek a Földön.

Jézus, jó és szeretett Mester, támogasd alázatos és bűnös testvéreidet a földi harcokban.

Isten Áldott Angyala, tárd ki előttünk együttérző karjaidat, védj meg minket a rossztól, emeld fel lelkünket a Királyságod fenségességéhez, és itasd át minden érzékletünket Szereteted Fényével.

Jézus, a kereszten történt fennkölt áldozatod által mutasd meg a helyes ösvényt az erény útján azoknak, akiket a materiális világ magához láncol. Ez az egyetlen út, amely Hozzád vezet.

Jézus, adj békét és könyörület az ellenségeinknek, és fogadd Áldott Kebledbe utolsó imádságát szolgálóidnak.

Áldott Csillag, Világítótornya a halhatatlan seregeknek, tisztíts meg minket az isteni sugaraiddal, mosd le rólunk az összes vétkünket; ölelj magadhoz minket Áldott Szentélye minden szerető embernek.

Amikor a világ megtelik tévedésekkel, káros szenvedéllyel, gyűlölettel, és a tudatlanság elsötétíti a horizontot, ragyogtasd fel könyörületességedet, hogy azok, akik bíznak a Te Evangéliumodban, felülemelkedvén a nehézségeken, újra megtalálják az utat, és Királyságodba érkezzenek.

Szeretett Csillag, bűnösök és igazak Világítótornya, fogadd isteni kebledbe könyörgésünket az egész emberiségért.

Így legyen!

 

CARITAS IMÁJA
Istenünk! Atyánk, ki hatalmas vagy és jóságos, adj erőt a szükséget szenvedőknek, világosságot az
Igazság keresőknek, ültess együttérzést és jóindulatot az emberek szívébe.
Istenünk! Adj az utazónak vezérlő csillagot, vigaszt az aggódóknak, és nyugalmat a betegeknek.
Atya! Vezesd bűnbánatra a vétkezőket, igazságra a Szellemet, adj kísérőt a gyermekek mellé, és
Atyát az árváknak.
Urunk! Terjedjen ki jóságod mindenre, amit teremtettél.
Légy kedves, Urunk, azokhoz, akik nem ismernek, adj reményt a szenvedőknek. Engedj jóságot a vigaszt nyújtó Szellemeknek, hogy mindenütt elterjesszék a Békességet, a Reményt és a Hitet.
Istenünk! Szereteted egyetlen fénysugara, egyetlen szikrája megperzseli a földet. Hadd igyunk termékeny és végtelen jóságod kútjából, és minden könny felszárad, minden fájdalom elmúlik, és a felismerés és a szeretet kiáltásaként csak a szív és a gondolat emelkedik fel Tehozzád!
Égnek tárt karokkal várunk Téged, mint Mózes a hegyen. Ó, Hatalom! Ó, Jóság! Ó, Szépség! Ó, Tökéletesség! Szeretnénk valamiképpen elnyerni könyörületességed.
Istenünk! Adj nekünk erőt, segíts előbbre jutnunk, hogy képesek legyünk felemelkedni Tehozzád. Adj nekünk tiszta könyörületességet. Adj nekünk Hitet és értelmet. Add meg nekünk az alázatot, amely tükörré változtatja lelkünket, hogy a Te képmásodat tükrözhessük.
ÁMEN.

 

Oracao de Santo Agostino: Szent Ágoston imádsága

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És ti is önmagatok vagytok.
Aki számotokra voltam,
Továbbra is az maradok.
Úgy szólítsatok, azon a néven,
Ahogy mindig hívtatok.
Beszéljetek velem, ahogy mindig szoktatok.

Éljétek tovább az életeteket a földi teremtmények között,

Én pedig folytatom az életemet a Teremtő mellett.
Ne keressetek új szavakat.
Ne forduljatok felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Kacagjatok, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Imádkozzatok, mosolyogjatok, gondoljatok rám,

Könyörögjetek értem.
Hangozzék a nevem, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataitokon kívül…
Csak mert a szemetek nem lát…
Nem vagyok messze,
Az Út másik oldalán vagyok.
Meg fogtok találni, s az élet továbbra is szép lesz, mint mindig is volt.

Szent Ágoston

 

Oração da manhã: Reggeli ima

Uram, a mai nap kezdetén

Egészségért, erőért, békéért,

És bölcsességért fordulok hozzád.

A mai napon szeretettel akarok

A világra tekinteni,

Türelmes, megértő, szelíd és megfontolt akarok lenni,

Amint fiad feltűnik, úgy tekintek rá, mintha Téged látnálak,

És ez által, mindenkiben a jót látom.

Segíts, hogy ne halljam meg a rágalmakat.

Tartóztass meg a csúnya beszédtől,

Hogy csak áldással legyen telve a lelkem.

Hogy oly jóságos és vidám legyek,

Hogy akik a közelemben vannak,

Érezzék a jelenlétedet.

Uram, ölelj körbe a szépségeddel, hogy

Ma mindenki számára láthatóvá tegyelek.

Ámen.

 

Pai nosso pequenino: Atyácskánk

Atyácskánk

Isten tereljen engem a jó útra

Hét angyal kísérjen engem

Hét gyertya világítson nekem

A Mi Urunk az én fogadott apám

Szűz Mária az én fogadott anyám

Emlékeztess a kereszten hozott áldozatodra, hogy a gonoszság ne kerítsen hatalmába,

Se éjjel, se nappal, se ébren, se álmomban.

Ámen.

 

Oracao da Casa…8:00 és 14:00 madrugada:

Ebben a pillanatban megkezdjük a koncentrációra és a meditációra való felkészülést, hogy megerősítsük a spirituális áramlást a Szent Ignác Ház védelmére.

Kérjük a jó szellemeket, hogy segítsenek minket, és az Őrangyalokat, hogy nyújtsanak védelmet számunkra, akik közben fognak járni a Mindenható Atyánál a Fia, Jézus Szeretetéért, hogy méltóak legyünk rá, és hogy részesüljünk az áldásban. Könyörgünk az Istenhez, hogy Szeretete Isteni Fényét sugározzam João Médiumra. Könyörgünk, hogy Isten erejének ragyogó fénye, minden jó szándékú gondolat és a spirituális energia, amely bennünk lakozik, valamint a Casa összes gyermeke könyörgésének a hatalmas ereje, áradjon szét ebben a pillanatban, és erősítse fel az energia áramlását.

Mindentudó, mindenható, mindenütt jelen lévő Isten, a végtelen bölcsességeddel, jóságoddal és könyörületességeddel, irányítsd és támogasd João Teixeira de Farias Médiumot munkálkodásában, megadván neki minden isteni hatalmat a fizikai és lelki betegségek gyógyításának erejéhez, hogy visszaállítsa a mentális egyensúlyt, megerősítse a hitet és megvigasztalja a lesújtott testvéreket, akik őt felkeresik.

 

Oração Médica ao Dr. Bezerra de Menezes:Gyógyító ima Dr. Bezerra Menezishez

Bezerra de Menezes és társainak seregén keresztül imádkozunk hozzád, Végtelen Jóság és Igazságosság Atyja, Jézus Krisztus kegyelme.

Azért, Uram, hogy segítsenek megvigasztalni, a meggyötörteket, meggyógyítani mindazokat, akik rászorulnak, megerősíteni azokat, akik vállalták a próbatételt és a vezeklést, világosságot hozni azoknak, akik szeretnék megismerni az igazságot, és felkarolni mindenkit, aki végtelen szeretetedre áhítozik.

Jézus, Isteni Képviselője a Kegyelemnek és az Igazságosságnak, terjesztd ki áldást hozó karodat azokra, akik felismernek Téged, szerény és hűséges Pásztor; Isteni Példaképünk, tedd mindezt, a téged szolgáló lelkek seregeinek vigasztalása által, azért, hogy a Hit megerősödjék, a Remény növekedjék, a Bőség kiáradjon, és a Szeretet győzedelmeskedjék mindenek felett.

Bezerra de Menezes, a Jóság és Béke apostola, az alázatosak és betegek barátja, mozgósítsd támogató seregeidet, hogy jót tegyenek mindazokkal, akik szenvednek, mert beteg a testük, vagy a lelkük.

Áldozatkész Lelkek, Isten méltó munkásai, áldjátok meg, és gyógyítsátok meg a szenvedő emberiséget, hogy a földi teremtmények a Béke, a Tudás, a Harmónia és a Megbocsátás megismerőivé váljanak, terjesztve ez által Jézus Krisztus Isteni Példáját szerte a világban.

Montserrat-i Miasszonyunk Imádsága

Áldott és imádott az ő megszentelt Szenvedélye és Halála Mi Urunk Jézus Krisztusnak.

Könyörögj érettünk Angyalok Szent szépsége, Apostolok Kincse, a Frigyláda letéteményese,

Szent Mária Asszony, mutasd meg nekünk dicsőséges arcodat egy gyönyörű napon.

Így legyen!

Gyógyító imádság: Oração da cura

Mennyei Atya, ki bennem lakozol, itasd át éltető Fényeddel testem minden sejtjét, kiűzvén az összes rosszat, mely nem része többé a létezésemnek.

Igaz valómban, minthogy Isten tökéletes gyermeke vagyok, nem létezik fájdalom, ezért az összes rossz eltávozik belőlem, az összes bacilus, az összes mikroba, vírus, baktérium, és az ártalmas férgek, hogy a tökéletesség kibontakozzék a testemben, amely az Istenség temploma.

Atyám, a te Mennyei fiad, Jézus mondta: kértem, s amit kértem, megadatik majd nektek, mert mindenki, aki kér, megadatik néki, imigyen teljesen biztos vagyok abban, hogy a gyógyító imádság már maga a gyógyír.

Számomra csak egy igazság létezik: a teljes gyógyulás.

Még akkor is, ha a rossz képe egy ideig a testemben marad, csakis a gyógyulás és a tökéletes egészségem valósága él bennem.

Az összes létező gyógyító energia intenzíven tevékenykedik bennem, mint egy erőteljes és ellenállhatatlan hadsereg, célba véve az ellenséget, megerősítvén a meggyengült pozíciókat, újra építvén a lerombolt részeket, helyrehozván az egész testemet.

Tudom, hogy Isten ereje munkálkodik bennem valósággá változtatván a teljes gyógyulás lenyűgöző csodáját.

Ez az én mentális valóságom. És ez által ez a testem valósága.

Imádlak, ó, Atya, mert meghallgattad az imádságomat.

Hálát adok, szívbéli örömmel, minden erővel, mert a tökéletességre és egészségre való törekvésed valósággá válnak bennem válaszul a kéréseimre.

Így van és így lesz!

 

Assisi Szent Ferenc Imája

Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt

Ahol sötétség, oda világosságot,

Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
Mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra!

 

Oracao de Cura de Santo Inácio de Loyola: Loyolai Szent Ignác gyógyító imája

 

Szent Ignác, kincset érő szolgálója Krisztusnak, tüzes és bűnbánó, fáradhatatlan vándor, aki soha nem tér le Jézus Krisztus által kijelölt útról.

Szent Ignác, te, aki az Isteni mestertől tanultad a szeretetet, az alázatot, a türelmet, a tapintatot, a könyörületet, az együttérzést a szűkölködők és elítéltek iránt.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és szabadíts meg minket béklyóinktól, börtönünktől, minden köteléktől és csapdától, amely vár ránk az úton, amelyen járunk.

Szent Ignác, aki teljes szívvel, lélekkel, kedvvel átadtad Jézusnak az életedet, szabadságodat, szellemedet és tehetségedet, hogy az Isten még nagyobb dicsőségére váljék, követőid alakítsanak egy ragyogó sereget a földön és a mennyekben.

Gyere el hozzánk hőn szeretett Szent Ignác, és taníts meg minket, hogyan legyünk a követőid, tisztítsd meg sebeinket, gyógyítsd meg testünk és lelkünk minden betegségét. Óvj meg minket mindentől, ami megbetegít (vagy mondd meg, hogy kihez forduljunk).

Isten Fia, Jézus Krisztus Erejéért, akit oly hűségesen szolgáltál.

Így legyen!

Imák Szent Ritához:

 

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetetve. Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Amen.

Szent Rita köszöntése:

Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.
Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben. Amen.

Önmagunk felajánlása Szent Ritának :

Szent Rita, a mai napon életem egész tartamára, testem és lelkem minden ügyes-bajos dolgában különleges közbenjárómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermekedként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, hatalmas közbenjárásoddal állj mellettem életben, halálban, minden ügyes-bajos dolgomban. Amen.

Ima Szent Rita oltáránál :

Szent Rita! Ezt az oltárt tiszteletedre szente!ték. Ide járulok, hogy üdvözöljelek, tiszteljelek és segítségedet kérjem. Látod, minden kérésemet erre az oltárra helyezem, hogy minden itt bemutatott szentmisével felajánlhassam a Szentháromságnak, Krisztus Testével és Vérével együtt. Az itt bemutatott szentmisékkel felajánlom önmagamat is, és kérem, hogy mind az életemben, mind halálomban részesüljek e szentmisék kegyelmeiben. Amen.

Szent Rita védőszentünkké választása:

Dicsőséges Szent Rita! Ma rendkívüli védőszentemmé és közbenjárommá választalak. Ezentúl buzgón akarlak tisztelni, példádat hűségesen követni kívánom, tiszteleted terjesztésén akarok munkálkodni. Fogadj be tehát engem pártfogoltjaid közé.
Szent Rita! Végy védelmedbe a gonosz ellenség cselvetései ellen! Őrizz engem minden testi és lelki veszélyben, óvj meg a kishitűségtől és csüggedéstől! Minden vállalkozásomra esdd ki nekem Isten áldását, de különösképpen az állhatatosság és a jó halál kegyelmét kérd számomra. Amen.

Pártfogást kérő ima :

Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kisgyermeket! Oltalmazz engem a gonosz lélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erősíts, ha elveszítem bátorságomat és ha kishitű vagyok!
Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak pártfogómul és közbenjárómnak. Hűségesen akarom követni erényeidet, és igyekszem minél szélesebb körben elterjeszteni tiszteletedet. Eszközöld ki számomra a jó Isten áldását minden munkámra, különösen pedig �ra. Legfőképpen segíts, hogy megkapjam a végső kitartás és a jó halál kegyelmét! Amen.

Könyörgés Szent Ritához:

A bánat és aggodalom súlya alatt hozzád fordulok, Szent Rita, akit mindenki a lehetetlenséggel határos akadályok legyőzőjének nevez; hozzád futok azzal a bizalommal, hogy segíteni fogsz bajomon. Szabadítsd meg szegény szívemet a gyötrelemtől, mert félelem szorongat minden oldalról! Szerezd meg zaklatott lelkem békéjét, hogy megszűnjék keserves könnyeim hullása!

S minthogy eredménytelen minden eszköz a vigasztalás megszerzésére, egészen Reád bízom magamat, Reád, akit a jó Isten választott a legkétségesebb ügyek szószólójává. Lehetséges volna-e, hogy egyedül én ne találjak enyhülést és segítséget Nálad, aki oly csodásan segítesz a Hozzád fordulókon? Csak én ne zenghessem a hálaadás himnuszát? Tudom, hogy bűneim akadályozzák kívánságom elérését, de bánom azokat teljes szívemből azért, mert általuk Istent, a legfőbb Jóságot bántottam meg.

Imádkozzál értem, hogy méltó gyónásban bocsánatot nyerjek, hogy megjavulhassak! Kérlek, jutalmazd meg Hozzád való erős bizalmamat, én pedig hirdetni fogom mindenfelé a bűnbánó lelkek iránti jóságodat. Te, aki a megfeszített Jézus jegyese vagy, imádkozzál értem most és mindig! Amen.

Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért:

Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelkierőt, hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint.
Amen.

 

Oração ao Divino Pai Eterno: Imádság a Örök Isteni Atyához

 

Mennyei Atya, Ura minden erőnek és hatalomnak, nyugtass meg, hogy szeretsz engem, és hogy velem vagy ma.

Segítséget és védelmet kérek, életem eme nehéz órájában.

Mennyei Atya, szükségem van a közbenjárásodra, a szeretetedre, a könyörületedre.

Szabadíts meg a félelmektől, a kétségektől, ragyogtasd fel a lelkemet a fény által, melyben Fiad Jézus Krisztus is tündököl itt a földön.

Segíts, Mennyei Atya, hogy be tudjam fogadni a nagyságodat és a jelenlétedet, óráról órára, percről percre.

Érezni akarom a szellemedet és a hallani akarom a hangodat a szívemben, a körülöttem lévőkben és az összes döntésemben, melyet a mai napon hozok.

Mennyei Atya, érezni akarom csodálatos erődet az imádságon keresztül, és reménykedem benne, hogy a csodáid által megoldódnak a gondjaim.

Ne hagyj magamra, azért hogy ne essek kétségbe, és hogy továbbra is higgyek Benned az örökkévalóság felé vezető úton.

A mai napon neked szentelem magamat, az életemet és a családom életét.

Szabadíts meg a gyötrelmeimtől, ha kell, tégy csodát.

Köszönöm, Mennyei Atya, Istenem, mesterem és barátom.

Te vagy, aki megoldást nyújtasz nekem, amelyre nagy szükségem van.

Ámen!

 

Dr. Augusto de Almaeda imádsága:

Hogy az összes élőlény derűs legyen,

Hogy az összes élőlény boldog legyen,

És, hogy minden élőlény békében éljen.

Hogy Krisztus ereje ragyogtasson fel bennünk,

Hogy Krisztus ereje védelmezzen minket,

És, hogy Krisztus ereje vezessen minket.

Áldott legyen a Mi Urunk Jézus Krisztus! Ámen!

 

Imádság Doutor Augusto de Almeida-nak

Doutor Augusto de Almeida, Te, aki isteni gondoskodással vagy mindannyiunk iránt,

João de Deus Médium adományai és a Ti gyógyító seregetek védelme által, Alászállasz a feneketlen mélység legmélyére, hogy megválts egy lelket,

Válts meg engem, gyógyíts ki engem eme mélység betegségeiből.

Tisztíts meg engem, és erősíts meg engem, hogy szembenézzek az élettel,

A karma beteljesítésével és ezen megtestesülés kihívásaival

És orvosa  vagy a léleknek,  ragyogd be útját végzetemnek,

Hogy én magam is megvédhessem, támogathassam,

Oltalmazhassam mindazokat, akiknek rám lenne szüksége.

 

  1. Zsoltár:

Ó Uram, Te vagy az én pásztorom és nem szűkölködöm!

Szelíden vezess engem csendes vizekhez, üdítsd fel a lelkemet

Terelj engem az igazság ösvényein, és még ha a halál árnyékának völgyében járok, akkor sem félek semmitől, mert te velem vagy, és megvédesz.

Megkened a fejemet olajjal, és csordultig van a poharam.

Biztos vagyok benne, hogy bőségben és jóságban lesz részem életemnek minden napján, örökké az Úr házában lakom majd, és ismerni fogok mindent, mert sok mindent átéltem már eme árnyas világon.

Még ha az emlékezetem tréfál is velem, a több millió évnyi tapasztalatnak köszönhetően, melyet megéltem, megtanultam felismerni a jelet és tudom a szót.

 

Oração de Abertura dos Trabalhos: A munkálkodást indító ima

 

Ebben a nagyon különleges pillanatban kérjük az Atyát, hogy legyen a segítségünkre a bajban, hozzon Békét és Fényt gyötrelmeinkre, hogy tudjuk cipelni a terhet, amelyet mi magunk vállaltunk ebben az életben, testünk és lelkünk minden fájdalmával. Szent nevedben emelkedjünk felül a nap minden nehézségén, és imádságaink terjedjenek ki az otthonainkra; a versszakokat kántálva Fényességed egy-egy szikrája hullik ránk.

Adj áldást tevékenységünkre, amikor verejtékünk árán teremtjük elő a betevő falatot a családunk számára.

Áldd meg fiainkat, akik minden reggel útra kelnek, hogy teendőiknek eleget tegyenek. Így legyen!

 

 

Oração para o Arcanjo Miguel:Imádság Mihály Arkangyalhoz

Ó, hatalmas Mihály Arkangyal és alázatos és tisztaszívű védőangyalaid serege, kérlek, távolítsatok el tőlem minden negatív energiát, amelyet testet öltött és testetlen lények küldtek hozzám.

Fénykardoddal vágj le mindent rólam, ami nem Istentől ered.

Tüntesd el az ebből, és a megelőző életekből fakadó rosszakaratot, féltékenységet, irigységet, bosszúvágyat, támadásokat, árulásokat és baleseteket.

Védd meg a testemet és a szellememet. Vigyázz a családomra, a munkámra, az ötleteimre, a barátaimra.

Mihály Arkangyal, segíts, hogy békében járhassam az utam ma itt a földön. Ámen.

 

Oração de Gratidao:Hálaadás imája

 Uram, nagyon köszönöm, mindazt, amit adtál, és amit adni fogsz; a levegőt, a kenyeret, a békét!

Köszönetet mondok, hogy szemeim gyönyörködhetnek a természet szépségében.

Köszönet a szemeimért, melyek elrévednek az ég kékjén, s pásztázzák a fű zöldjét, amelyet virágok ezerféle színárnyalata tarkít.

Hálás vagyok, hogy látok, és közbenjárok a vakokért, akik sötétségben élnek, és megbotlanak az emberek sokaságában. Értük imádkozom, és könyörgök Hozzád együttérzésért, tudom, hogy a szenvedéseket követően a következő életükben látni fognak.

Uram, köszönetet mondok a hallásomért.

Köszönet a füleimért, melyek hallják, az esőcseppek dobolását a háztetőn, ahogyan a szél fütyöl a fűzfa ágain, a fájdalmat és a könnyeket, amely az egész világ orcáján legördülnek, hallják a népek zenéjét, amely az utcán születik. Hallhatják a dallamát a hallhatatlanságnak, amelyet az ember egyszer meghall, és soha nem feledi.

Így, hogy hallok, a süketekért szeretnék imádkozni hozzád, tudom, hogy a fájdalom nem tart örökké, és szeretettel teli uralmadban hallani fognak.

Köszönet, Uram, a hangomért!

Hogy általa énekelni, tanítani, vigaszt nyújtani tudok, és amellyel odaadóan imádkozok!

Köszönöm, hogy tudok beszélni, és a némákért könyörgök hozzád, és tudom, hogy a szenvedést követően, a szeretettel teli birodalmadban énekelni fognak!

Köszönet, Uram, a kezeimért, és mindazon kezekért, amelyek szántanak, vetnek és aratnak.

És a jótékonyság és az együttérzés kezeiért, valamint a kezekért, amelyek védelmet nyújtanak.

Köszönet a költeményeket író kezekért, a kezekért, melyek operálnak, és amelyek szimfóniákat komponálnak, kérlek, áldásoddal vigyázz rájuk hideg éjszakákon.

Hála azokért a kezekért is, amelyek a sír szélén gyengéden átkarolnak valakit a keserűség pillanatában, vagy amelyek oltalmazva a keblükre ölelik egy idegen gyermekét anélkül, hogy ellenszolgáltatást várnának.

És a lábaimért is hálás vagyok, melyek fáradhatatlanul visznek előre engem.

Látok a földön megcsonkítottakat, nyomorékokat, bénákat… és én tudok táncolni!

Fohászkodok értük, mert tudom, hogy eme vezeklés után, egy másik életben ők is táncolni fognak.

És végül, Uram, köszönetet mondok az otthonomért!

Oly csodálatos, hogy van hol laknom…

Nem számít, hogy ez az otthon egy tágas lakás, egy fészek, egy ház az út mentén, vagy egy kunyhó, legyen ott, ahol lennie kell!

Az a fontos, hogy bent harmónia és szeretet lakozzék!

Az anya szeretete, az apáé, a testvéré, egy társé…

Valakié, aki kezet nyújt felénk, legyen akár csak egy kutya a társunk, mert nincs is annál fájdalmasabb, mint magányosan élni.

De ha nem lenne semmim, tető, amely oltalmat nyújt, egy ágy, amelyben nyugovóra térhetek, egy váll, amelyen sírhatok, vagy valaki, aki szabaddá tesz… nem panaszkodnék, nem bánkódnék, nem szitkozódnék, mert Te vagy nekem!

Köszönöm, hogy megszülethettem!

A szeretetedért, az áldozatodért, az irántunk tanúsított szenvedélyedért nagyon hálás vagyok, Uram!

 

A Fény Harcosa:

 Minden Fény Harcos volt már legyőzött!

Minden Fény Harcos érzett már félelmet, amikor csatába indult!

Minden Fény Harcos volt már áruló és hazug a múltban!

Minden Fény Harcos letévedt már az útról!

Minden Fény Harcos szenvedett már jelentéktelen dolgok miatt!

Minden Fény Harcos hanyagolta már el spirituális kötelezettségeit!

Minden Fény Harcos mondott már igent akkor, amikor nemet kellett volna mondania.

Minden Fény Harcos sebzett már meg valakit, akit szeretett.

Minden Fény Harcos kételkedett már abban, hogy ő a Fény Harcosa lenne!

Ezért a Fény Harcosa ő, hogy legyőzze eme kihívásokat, és soha ne veszítse el a reményt, hogy jobbá tud válni!

 

Ima Médium Joao-ért:

Ebben a pillanatban elkezdem a koncentrációt és a meditációs munkát,
A Loyola St Ignác házának a jelenlegi védelme a Lelki és spirituális megerősítéséért.
Azzal a kéréssel fordulok a Jó Szellemhez, hogy segítsen engem,
És a Védő Angyalokat, hogy védjenek meg,
Járjanak közben Istennél, a Mi Mindenható Atyánknál és a Fiánál Jézusnál.
Azért, hogy méltó legyek a több Áldás be és elfogadására/ megkapására,
Imádkozom Istenhez, hogy felkészítsen téged az Isteni Szeretet Fényére.
Világítsunk Médium Joao jelenlétére.
Imádkozom Istennek az Újjáéledő Fény erdejéért,
Isten minden gondolata,
És a Szellemi energia , ami létezik az én belsőmben,
Valamint a hatékony imát a Casa gyermekeitől,
Ebben a pillanatban az áramlás fokozza a jelenlétet.
Isten Mindentudó, Mindenható és Mindenütt jelen van,
A Te végtelen bölcsességedben, jóságodban és irgalmadban,
Vezető és útmutató Médium Joao ennek a munkádnak a vezetésében.
Isten megadta Neked, minden Isteni hatalmát, hogy:
Azt a gyógymódot, hogy a testi betegséget és a lelki egyensúlyt helyreállíts,
Valamint Erőt ad a HIT, és a Lelki jóléthez,
És megvigasztal minden Leányt és Férfit,hogy láthassák Őt Abdianiaban.

PIO Atya Imája:
Maradj Velem Uram, hogy el ne feledjelek,
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled.
Maradj Velem Uram, mert gyenge vagyok,
Szükségem van az erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj Velem Uram, mert Te vagy az én világosságom.
– Nélküled sötétségben járok.
Maradj Velem Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj Velem Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj Velem Uram, Téged kerestelek, a Te Lelkedet
A Te Szeretetedet, A Te Szívedet, mert SZERETLEK Téged
És nem kérek más jutalmat, mint a Szeretet gyarapodását.
Add, hogy úgy felismerjelek, mint a Tanítványok a kenyértöréskor:
Az eucharisztikus egyesülés legyen világosság,
Mely megtart engem, s legyen egyetlen BOLDOGSÁGA SZÍVEMNEK!

Pai nosso:

Pai nosso que estais no céu

Santificado seja o Vosso noem

Venha nós o Vosso reino

Seja feita a Vossa vontage

Assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia dai -nos hoje

Perdoai as nossas ofensas

Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido

E não nos deixeis cair em tentação

Mas livrai – nos de to mail.

Porque teu é o reino e o poder e a glória, para todos sempre. Amém

 

Ave Maria

Ave Maria, cheia de graçã, OSenhor é convosko.

Bendita sois vós entre ás mulheres e

Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus.

Santa Maria, Mae de Deus, rogar por nós pecadores

Agora e na hora de nossa morte. Amém.

 

Uram, Kérlek

Uram, kérlek segíts, hogy béke legyen a szívemben, hogy a háborgó tenger viharában is léted nyugalma öntsön el.

Uram, kérlek segíts, hogy a Hit legyen a szívemben, hogy a legsötétebb óráimban is tudjam hogy létezel.

Uram, kérlek segíts, hogy tisztán lássam az életet, hogy a hamis csillogás ne vakítsa el szemem.

Uram, kérlek segíts, hogy megtaláljam a kezed, mikor a fájdalom és a szomorúság húzna a mélybe le.

Uram, kérlek tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem, hogy méltó legyek meghallani a szavaidat, miket mondasz nekem.

Mert aki az Úr szavát követi, az a szeretet útját járja, ami minden körülménytől függetlenül a Boldogság útja.

Uram, kérlek segíts, hogy az emberiség ezt az utat járhassa, hogy igazi boldogság szállhasson e világra.

Kérlek segíts az embereknek, hogy merjenek tiszta szívvel igazán szeretni, hisz mindennek a kulcsa ebben rejlik.

Bongár Edit