Entitásokról bővebben

Címlap / Entitásokról bővebben

A Loyolai Szent Ignác Házban közreműködő Segítő, Gyógyító Entitásoknak a Bemutatása
Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556)

 “Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak:
Azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne.”

Loyolai Szent Ignác, akit “Casa”-ban Dom Ignációnak hívnak, nagy hévvel élte az életét, és habzsolta az életet. Néha öngyűlölet és félelem kerítette Őt hatalmába, hogy azt hitte Isten nem szereti Őt a bűnei miatt. Később mégis megismerte Isten Szeretetét és könyörületességét. A Hit által újjászületve szívét békesség töltötte el, és vagyonát jótékony célokra ajánlotta fel, s onnan fogva alázatosan és szegényen élt. Élete második felét annak szentelte, hogy az embereket arra ösztökélje, vegyék komolyan a spirituális fejlődésüket.
1521-ben Pamplona erődjének védelme alatt, egy ágyúgolyó eltalálta a lábát és szétroncsolta. Élete hátralevő részében bicegve járt.
Amikor Szent Ignác foglalja el Joao De Deus testét, akkor Joao beazonosul az Ő testével és bicegve jár.
Szent Ignác, a Casa De Dom Ignáció védőszentje, a következőt tanácsolja:
“Minél jobban eggyé válunk Istennel – a Mi Urunkkal -, annál inkább megnyílunk Mennyei és páratlan jóságosságának Áldásai és ajándékai számára.”
Szent Ignác mindig a halálának évfordulója napján lép be Joao testébe. Energiája annyira hatalmas erejű, hogy jelenléte 20 percig lehetséges Joao testében, nehogy nagyon megterhelje a fizikai testét a magas szintű rezgésekkel (minden év: július 26-30 között jelenik meg). Az általa közvetített Szeretet energia rezgése, ami segít minden odalátogatón, annyira erős, hogy fizikai szinten is lehet érzékelni a bizsergést, az energia sűrű áramlását és a megszűnő fájdalmat.
Azokon a napokon, amikor Szent Ignác lép Joao testébe, néhány odalátogatót megölel, és Ők átérezhetik a Joao testéből átáramló energiát. Amikor elhagyja Joaotestét mindig Dr Augusto lép be Joao testébe és üzen az emberek számára:
“Dom Ignáció a világosság, ami ide vetül. A Hit és az összpontosítás mozgatja az energiát, hogy elhozza ide a Fényt. A Casa-ban végzett összes műtétet – spirituális műtéteket – Dom Ignáció felügyeli. Mindent ellenőriz, és mindenre vigyáz. Ti (az összes jelenlevő ember) az áramlattal az összpontosítás egy körét hozzátok létre, amely idevonzza a világosságot, hogy jót tehessünk. A jó megtételére könnyű létrehozni a világosság körét.”

Dr. Augusto De Almeida (? – 1908)

“Nem elég Hinni, de minden cselekedetünkkel példát kell mutatnunk jóságból és türelemből!”

A Segítő Entitások közül Dr Augusto jelenik meg a leggyakrabban. Ő a Fő vezető Segítő Entitás a Casa-ban. Több előző életében, amikor testet öltött, dolgozott a hadseregnél , majd orvos lett. Amikor Ő lép Joao testébe, könnyen felismerhető erőteljes személyiségéről és tekintélyt parancsoló modoráról. Komolysággal és gyorsan dolgozik, nem szereti, ha munka közben megzavarják, rendet és tiszteletet vár el.
2010. szeptember 02.-án volt a 30. éves évfordulója annak, hogy először lépett be Joao testébe.
Megvilágosodott szellemként a fájdalom és a szenvedés enyhítésének szenteli magát. Rendkívül kedves, és a Casa-ban mindenki szereti és tiszteli Őt.

Dr. Oswaldo Cruz (1872 – 1917.11.11.)

Dr. Oswaldo 1872-ben született Sao Paolo-ban. Rio de Janeiro-ban orvosként végzett. Diplomáját a vízről, mint a mikrobák terjedésének közegéről írta. Később Franciaországban, a Pasteur Intézetben bakteriológus lett.
Amikor belép Joao testébe, közvetlen, határozott, nagyon kedves és együtt érző Entitásként ismerik Őt a Casa-ban. Gyönyörű szemeiből árad a Feltétel nélküli Szeretet mindenkire a környezetében. Gyakran kéri az embereket, hogy vegyék le a karórájukat, mert az zavarja az energiaáramlást.
Egy alaklommal Brazília déli részén kezelt embereket – Joao által. Egy embert – aki nem volt tehetős – arra kért, hogy jöjjön el a Casa-ba további kezelésre. Az illető azt mondta, nincs pénze erre. Az Entitás (Dr Oswaldo Cruz) levette Joao csuklójáról az órát, és odaadta a férfinak: “Add el ezt az órát, és több pénzed lesz, mint amennyi arra kell, hogy el gyere a Casa-ba.

Dr. José Valdivino

A Casa műtőjében van egy fénykép róla, amelyen szinte elhomályosítja Joao fizikai testét.
Ő a “családok oltalmazója.” Rendkívül gyengéd, együtt érző és szeretetteljes. Olyan energiája van, amely különösen hatékony a kétoldali végtagbénulás gyógyításában. Gerinc specialistának is hívják. Egyetlen kézérintése, majd az embernek szóló utasítása, hogy járjanak, vagy mozdítsák meg a kérdéses végtagot, sok csodás gyógyulást eredményezett.

 

 

Salamon Király
Salamon király először a Megváltó Krisztus Spiritiszta Központban öltött testet Joao-ban és innentől nagyon sok emberen segített és segít a mai napig.

Salamon Király Kr.e 10. században született. Izrael népe felett 40 éves uralkodásáról a Királyok első és a Krónikák második könyve szól a Bibliában.
Ő volt a Bölcs és Igazságos uralkodó.
Mikor Isten megkérdezte Tőle, hogy Izrael új királyaként mi a kívánsága, Salamon a megértő szív adottságát kérte, mire Isten így felelt:
“Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet:
Olyan Bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki király között.” (1Kir.3:11-13.)

Casciai Szent Rita (1381-1457)


“Szeress, és higgy egy magasabb rendű létezőben, aki Isten. ”

Szent Rita 1381 körül született. Lelke már fiatal korában Istennel töltekezett, szülei házában szemlélődő, valóságos remete életet élt. Egyedül csak Istennek akarta szentelni életét. A Gondviselés azonban más élethivatásra is kiszemelte. Házasságot kötött, két gyermeke született. Férjét haragosai meggyilkolták, két kisgyermekét a jó Isten magához szólította. Rita özvegyen, árván maradt, csak az Istent érezte maga mellett. Bejutott az Ágoston rendi apácák casciai kolostorába. Itt a szemlélődésnek és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek szentelte életét. Egyetlen vágya volt: együtt szenvedni a töviskoronás Krisztussal. Krisztus jegyese lett, akit az égi Vőlegény töviskorona által okozott homloksebbel jegyzett el, mely sebet 15 éven át, haláláig viselt Rita. 66 éves korában, 1457 körül halt meg. 1737-ben Boldoggá, 1900. május 24-én Szentté avatták.
Amikor Joao Campo Grande-ban járt egy vízparthoz közeledve, egy gyönyörű nő szólította meg, akivel aztán elbeszélgetett. Később megtudta, hogy ez a hölgy, a Casciai Szent Rita volt, és a következőket mondta Joao-nak: “Szeress, és higgy egy magasabb rendű létezőben, aki Isten.”

Dr. Bezerra De Menezes (1831-1900)

 

“A halál nem létezik, csupán az anyagiból lépünk át a szellemi világba”

1856 orvosi diplomát szerzett, majd 30 évig politikusként volt jelen a brazil liberális párt szókimondó tagjaként. 1894-ben kinevezték a brazil spiritiszta mozgalom elnökének, és “a brazil Allan Kardecként” vagy a “szegények orvosaként” emlegetik szeretettel. Több spirituális témájú könyvet írt.

 

Saint Francis  Xavier ( 1506. – 1552.)

Pamplona (Spanyolország) mellett született egy Katolikus Családba.

1525.-ben Párizsban tanult, itt kezdte el  a segédlelkész életét. 1528-ban találkozott Loyolai Szent Ignáccal és egyike lett a hét fő alapító tagnak, aki 1534-ben  alapított Jézus Társaságát. 1536-ban elhagyta Párizst, hogy csatlakozzon Ignatiushoz Velencében. Pappá szentelték 1537-ben. Rómába utazott 1538-ban és 1540-ben  a Pápa hivatalosan elismerte a Társaság, rendjét. Majd hosszabb idő után hat hónapot töltött Mozambikban,  ahol prédikált és  támogatást nyújtott  a beteg embereknek és  végül megérkezett Goa –ba, misszionáriánusként szolgálta Istent. Indiában  1542-ben a Fr. Pál Camerino egy olasz férfivel, és Francis Mansihas-sal , egy  portugál emberrel, kezdett prédikálni a bennszülötteknek, és megpróbálta megreformálni a többi európai néppel a  bennszülöttek  elfogadását. A következő évtizedben áttért több tízezer keresztény. 1551-ben, India és a Kelet jött létre, mint egy külön tartomány. 1552-ben elindult  Kínába,  de meghalt, mielőtt elérte a szárazföldet.

Szentté avatták 1622. december 03.-án, és Pius pápa  kijelentette: hogy Saint Francis Xavier a  védnöke az  összes külföldi misszióknak.

José Penteado:

José Penteado Úr különösen szeret megmagyarázni mindent, ami Joao Médiummal történik, amely sokak számára rendkívül hasznos információkat tartalmaz. Nagyon mély érzésű Gyógyító, Segítő Szellemlény. Szereti az embereket, tiszteletben tartja a kéréseiket és szívesen elmagyaráz sok mindent, amit nem értenek az életükkel kapcsolatban vagy a betegségükkel kapcsolatban. Nagyon kedves és végtelenül türelmes az emberekkel, amikor Joao de Deus  Médium testében van,  hatalmas odaadással, mosolyogva és a legnagyobb szeretettel segít minden embernek akik a Casaba látogattak és segítséget kérnek a Gyógyító Jó Szellemlényektől, az összes Gyógyító – Segítő Entitásoktól, Dr. Augusto Almaedatól, Loyolai Szent Ignáctól, Dr. José Valdavinotól, Dr. Oswaldo Cruzetól, Saint Fransisco Xaviertől, Dr. José Penteadotól, Dr Joséde Freitastól, Dom Ingridtől és még nagyon segítő,gyógyító Entitástól

Napjainkban a Loyolai Szent Ignác Házban – Brazíliában , Abadianiaban – együtt korporál Joao De Deus transz Médiummal és így segít nekünk földi embereknek a gyógyulásban és tisztulásunkban és abban, hogy újra megtaláljuk a Szeretet utat önmagunk útján.