A Fény Entitásokról bővebben

Címlap / A Fény Entitásokról bővebben

A Loyolai Szent Ignác Házban közreműködő Segítő, Gyógyító Entitásoknak a Bemutatása
Loyolai Szent Ignác (1491 – 1556)

 “Azoknak, akik hisznek, nem szükségesek a szavak:
Azoknak, akik nem hisznek, nincs annyi szó, ami elég lenne.”

Loyolai Szent Ignác, akit “Casa”-ban Dom Ignációnak hívnak, nagy hévvel élte az életét, és habzsolta az életet. Néha öngyűlölet és félelem kerítette Őt hatalmába, hogy azt hitte Isten nem szereti Őt a bűnei miatt. Később mégis megismerte Isten Szeretetét és könyörületességét. A Hit által újjászületve szívét békesség töltötte el, és vagyonát jótékony célokra ajánlotta fel, s onnan fogva alázatosan és szegényen élt. Élete második felét annak szentelte, hogy az embereket arra ösztökélje, vegyék komolyan a spirituális fejlődésüket.
1521-ben Pamplona erődjének védelme alatt, egy ágyúgolyó eltalálta a lábát és szétroncsolta. Élete hátralevő részében bicegve járt.
Amikor Szent Ignác foglalja el Joao De Deus testét, akkor Joao beazonosul az Ő testével és bicegve jár.
Szent Ignác, a Casa De Dom Ignáció védőszentje, a következőt tanácsolja:
“Minél jobban eggyé válunk Istennel – a Mi Urunkkal -, annál inkább megnyílunk Mennyei és páratlan jóságosságának Áldásai és ajándékai számára.”
Szent Ignác mindig a halálának évfordulója napján lép be Joao testébe. Energiája annyira hatalmas erejű, hogy jelenléte 20 percig lehetséges Joao testében, nehogy nagyon megterhelje a fizikai testét a magas szintű rezgésekkel (minden év: július 26-30 között jelenik meg). Az általa közvetített Szeretet energia rezgése, ami segít minden odalátogatón, annyira erős, hogy fizikai szinten is lehet érzékelni a bizsergést, az energia sűrű áramlását és a megszűnő fájdalmat.
Azokon a napokon, amikor Szent Ignác lép Joao testébe, néhány odalátogatót megölel, és Ők átérezhetik a Joao testéből átáramló energiát. Amikor elhagyja Joaotestét mindig Dr Augusto lép be Joao testébe és üzen az emberek számára:
“Dom Ignáció a világosság, ami ide vetül. A Hit és az összpontosítás mozgatja az energiát, hogy elhozza ide a Fényt. A Casa-ban végzett összes műtétet – spirituális műtéteket – Dom Ignáció felügyeli. Mindent ellenőriz, és mindenre vigyáz. Ti (az összes jelenlevő ember) az áramlattal az összpontosítás egy körét hozzátok létre, amely idevonzza a világosságot, hogy jót tehessünk. A jó megtételére könnyű létrehozni a világosság körét.”

Szent Ignác vize

Az egyházi hagyomány mindig különös odafigyeléssel válogatta a hithez kapcsolódó kifejező szókészletet. Jól körülhatárolt eszköztára van az imádságoknak, kezdve a kézmozdulatokkal, egészen a pontosan meghatározott nyelvezetig.

A szentségek olyan látható jelek, melyek kegyelemet közvetítenek. Az Egyház által meghatározott kifejezések, melyek spirituális hatások megnyilvánulásai, és az imádság által teljesülnek be. A keresztény élet meghatározott körülményei között alkalmazzák az emberek javára, akik ez által részesülhetnek az isteni kegyelemben.

A keresztény népek értik a szakramentumok jelentését, többek között a szenteltvízét.

Az emberek, az állatok és a növények élete elképzelhetetlen a víz nélkül. Nélküle minden meghal. Épp ezért a víz egy nagyon hatásos kifejező eszköz volt. Ezt használják a kereszteléskor, mint az új élet jelképe. Jézus mondja Nikodémusnak „Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten Királyságába.” (János 3.5). Beszél az élő vízről, amely határozottan csillapítja a szomjunkat, s “forrássá válik benne, s olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad.” (János 4.14).

A szenteltvíz használata minden esetben a Keresztségre utal, az új élet a Hitben. Ez az a víz, amelyről Jézus azt ígéri, hogy csillapítja a szomjunkat.

A szenteltvíz fogyasztásának a szokása Isten kegyelmének fenntartására az egyház korai korszakára nyúlik vissza. Néhány alkalommal a szentek relikviáival, vagy a kereszt fájával kapcsolatban találhatunk rá utalást.

Ez a gyakorlat adta a Jézus Társasága alapítója kultuszának elterjedését is, miszerint Szent Ignác vizének a használata kezdett szokásba jönni már néhány évvel Loyolai Ignác halála után. Pedro de Ribadeneyra atya utal rá, hogy a Burgos városában tomboló pestisben 1599-ben sok beteg úgy gyógyult meg, hogy ivott abból a vízből, amelynek érintkezett Szent Ignác egyik csontjának darabkájával. A 17. században kezdtek elszaporodni a szemtanúi feljegyzések Szent Ignác vizének csodatévő erejéről

  1. Pius pápa 1866. augusztus 30.-i rendelkezését követően Szent Ignác vizének használatát a pápák is jóváhagyták és szorgalmazták. Szent Ignác vize egyike az Egyház használatában lévő szentségeinek, mely konkrét formában fejezi ki a hitünket Istenben. Tiszta víz mely felett a pap a következő áldást hozó imádságot mondja el, hogy védelmet kérjen Istentől Szent Ignác közbenjárásával:

„Uram, Te, aki a vízen keresztül csodákat tettél az emberiség megmentésére, imáinkon keresztül szórd áldásod erejét Szent Ignác vizére, hogy az  ő eszközévé váljék kegyelmednek, és ez által lelkünket és testünket tökéletes egészségben tartsa, hogy Szent Ignác közbenjárásának példája, szolgálhassa és imádhassa Isteni Kegyelmességeteket!” 

 

Dr. Augusto De Almeida (? – 1908)

“Nem elég Hinni, de minden cselekedetünkkel példát kell mutatnunk jóságból és türelemből!”

A Segítő Entitások közül Dr Augusto jelenik meg a leggyakrabban. Ő a Fő vezető Segítő Entitás a Casa-ban. Több előző életében, amikor testet öltött, dolgozott a hadseregnél , majd orvos lett. Amikor Ő lép Joao testébe, könnyen felismerhető erőteljes személyiségéről és tekintélyt parancsoló modoráról. Komolysággal és gyorsan dolgozik, nem szereti, ha munka közben megzavarják, rendet és tiszteletet vár el.
2010. szeptember 02.-án volt a 30. éves évfordulója annak, hogy először lépett be Joao testébe.
Megvilágosodott szellemként a fájdalom és a szenvedés enyhítésének szenteli magát. Rendkívül kedves, és a Casa-ban mindenki szereti és tiszteli Őt.

Dr. Oswaldo Cruz (1872 – 1917.11.11.)

Dr. Oswaldo 1872-ben született Sao Paolo-ban. Rio de Janeiro-ban orvosként végzett. Diplomáját a vízről, mint a mikrobák terjedésének közegéről írta. Később Franciaországban, a Pasteur Intézetben bakteriológus lett.
Amikor belép Joao testébe, közvetlen, határozott, nagyon kedves és együtt érző Entitásként ismerik Őt a Casa-ban. Gyönyörű szemeiből árad a Feltétel nélküli Szeretet mindenkire a környezetében. Gyakran kéri az embereket, hogy vegyék le a karórájukat, mert az zavarja az energiaáramlást.
Egy alaklommal Brazília déli részén kezelt embereket – Joao által. Egy embert – aki nem volt tehetős – arra kért, hogy jöjjön el a Casa-ba további kezelésre. Az illető azt mondta, nincs pénze erre. Az Entitás (Dr Oswaldo Cruz) levette Joao csuklójáról az órát, és odaadta a férfinak: “Add el ezt az órát, és több pénzed lesz, mint amennyi arra kell, hogy el gyere a Casa-ba.

Dr. José Valdivino

A Casa műtőjében van egy fénykép róla, amelyen szinte elhomályosítja Joao fizikai testét.
Ő a “családok oltalmazója.” Rendkívül gyengéd, együtt érző és szeretetteljes. Olyan energiája van, amely különösen hatékony a kétoldali végtagbénulás gyógyításában. Gerinc specialistának is hívják. Egyetlen kézérintése, majd az embernek szóló utasítása, hogy járjanak, vagy mozdítsák meg a kérdéses végtagot, sok csodás gyógyulást eredményezett.

 

 

Salamon Király
Salamon király először a Megváltó Krisztus Spiritiszta Központban öltött testet Joao-ban és innentől nagyon sok emberen segített és segít a mai napig.

Salamon Király Kr.e 10. században született. Izrael népe felett 40 éves uralkodásáról a Királyok első és a Krónikák második könyve szól a Bibliában.
Ő volt a Bölcs és Igazságos uralkodó.
Mikor Isten megkérdezte Tőle, hogy Izrael új királyaként mi a kívánsága, Salamon a megértő szív adottságát kérte, mire Isten így felelt:
“Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet:
Olyan Bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki király között.” (1Kir.3:11-13.)

Casciai Szent Rita (1381-1457)


“Szeress, és higgy egy magasabb rendű létezőben, aki Isten. ”

Szent Rita 1381 körül született. Lelke már fiatal korában Istennel töltekezett, szülei házában szemlélődő, valóságos remete életet élt. Egyedül csak Istennek akarta szentelni életét. A Gondviselés azonban más élethivatásra is kiszemelte. Házasságot kötött, két gyermeke született. Férjét haragosai meggyilkolták, két kisgyermekét a jó Isten magához szólította. Rita özvegyen, árván maradt, csak az Istent érezte maga mellett. Bejutott az Ágoston rendi apácák casciai kolostorába. Itt a szemlélődésnek és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek szentelte életét. Egyetlen vágya volt: együtt szenvedni a töviskoronás Krisztussal. Krisztus jegyese lett, akit az égi Vőlegény töviskorona által okozott homloksebbel jegyzett el, mely sebet 15 éven át, haláláig viselt Rita. 66 éves korában, 1457 körül halt meg. 1737-ben Boldoggá, 1900. május 24-én Szentté avatták.
Amikor Joao Campo Grande-ban járt egy vízparthoz közeledve, egy gyönyörű nő szólította meg, akivel aztán elbeszélgetett. Később megtudta, hogy ez a hölgy, a Casciai Szent Rita volt, és a következőket mondta Joao-nak: “Szeress, és higgy egy magasabb rendű létezőben, aki Isten.”

Dr. Bezerra De Menezes (1831-1900)

 

“A halál nem létezik, csupán az anyagiból lépünk át a szellemi világba”

1856 orvosi diplomát szerzett, majd 30 évig politikusként volt jelen a brazil liberális párt szókimondó tagjaként. 1894-ben kinevezték a brazil spiritiszta mozgalom elnökének, és “a brazil Allan Kardecként” vagy a “szegények orvosaként” emlegetik szeretettel. Több spirituális témájú könyvet írt.

 

Saint Francis  Xavier ( 1506. – 1552.)

Pamplona (Spanyolország) mellett született egy Katolikus Családba.

1525.-ben Párizsban tanult, itt kezdte el  a segédlelkész életét. 1528-ban találkozott Loyolai Szent Ignáccal és egyike lett a hét fő alapító tagnak, aki 1534-ben  alapított Jézus Társaságát. 1536-ban elhagyta Párizst, hogy csatlakozzon Ignatiushoz Velencében. Pappá szentelték 1537-ben. Rómába utazott 1538-ban és 1540-ben  a Pápa hivatalosan elismerte a Társaság, rendjét. Majd hosszabb idő után hat hónapot töltött Mozambikban,  ahol prédikált és  támogatást nyújtott  a beteg embereknek és  végül megérkezett Goa –ba, misszionáriánusként szolgálta Istent. Indiában  1542-ben a Fr. Pál Camerino egy olasz férfivel, és Francis Mansihas-sal , egy  portugál emberrel, kezdett prédikálni a bennszülötteknek, és megpróbálta megreformálni a többi európai néppel a  bennszülöttek  elfogadását. A következő évtizedben áttért több tízezer keresztény. 1551-ben, India és a Kelet jött létre, mint egy külön tartomány. 1552-ben elindult  Kínába,  de meghalt, mielőtt elérte a szárazföldet.

Szentté avatták 1622. december 03.-án, és Pius pápa  kijelentette: hogy Saint Francis Xavier a  védnöke az  összes külföldi misszióknak.

José Penteado:

José Penteado Úr különösen szeret megmagyarázni mindent, ami Joao Médiummal történik, amely sokak számára rendkívül hasznos információkat tartalmaz. Nagyon mély érzésű Gyógyító, Segítő Szellemlény. Szereti az embereket, tiszteletben tartja a kéréseiket és szívesen elmagyaráz sok mindent, amit nem értenek az életükkel kapcsolatban vagy a betegségükkel kapcsolatban. Nagyon kedves és végtelenül türelmes az emberekkel, amikor Joao de Deus  Médium testében van,  hatalmas odaadással, mosolyogva és a legnagyobb szeretettel segít minden embernek akik a Casaba látogattak és segítséget kérnek a Gyógyító Jó Szellemlényektől, az összes Gyógyító – Segítő Entitásoktól, Dr. Augusto Almaedatól, Loyolai Szent Ignáctól, Dr. José Valdavinotól, Dr. Oswaldo Cruzetól, Saint Fransisco Xaviertől, Dr. José Penteadotól, Dr Joséde Freitastól, Dom Ingridtől és még nagyon segítő,gyógyító Entitástól

Napjainkban a Loyolai Szent Ignác Házban – Brazíliában , Abadianiaban – együtt korporál Joao De Deus transz Médiummal és így segít nekünk földi embereknek a gyógyulásban és tisztulásunkban és abban, hogy újra megtaláljuk a Szeretet utat önmagunk útján.

Kik a fény-Entitások?

Isten szeretetének kegyelméből,  Joao De Deus-on  keresztül tudnak a Gyógyító Jó Szellem Lények, a Fény Entitások ( más szóval “Entitások” vagy “Szellemorvosok”) munkálkodni és segíteni az embereken a gyógyítás minden formájában.

Joao de Deus  egyszerre egy Fény Entitást testesít meg, ami egyszerűen azt jelenti,  engedi, hogy a Fény Szellemei belépjenek a testébe és jótékony célokra használják azt. Egy férfi médium csak férfi Entitásokat testesíthet meg, míg egy női medium csak női Entitásokat testesíthet meg. Amikor –  Joao de Deus  – Entitásokat testesít meg, akkor “John of God”-nak hívjuk ( magyarul: Isten Jánosának nevezik). E mellett “Joao Médiumnak” is nevezzük.

(Vannak olyan női médiumok, akik a Férfi Entitásoknak az erejét, energiáit képesek közvetíteni, áramoltatni és ezáltal tudnak segíteni a fizikai szinten.)

Ezen eljárás során szükség szerint más (férfi és női ) energiák is segítenek a háttérben vagy éppenséggel az előtérben. Eddig 30-nál több Entitás tudott megtestesülni Joaon keresztül, de egy alkalommal, egyszerre cask egy Jó Szellem Lény foglalja el Joao testét, de a gyógyító eljárásban (például a Spirituális beavatkozások során ) több ezer Entitás is részt vehet a segítség nyújtásban.

Kik ezek az Entitások? Ők rendkívülien fejlett és jótékony szeretet –  fény – jó – szellem lények, akik valaha a Földön éltek, és a Casa ( Abadianiaban a Loyolai Szent Ignác Ház )  keretein belül végzett munkájukkal Isten szolgálatát választották. Nincsen szükségük a Föld felszínére való fizikai újjászületésre, de szellemi szinten az emberiség segítése által továbbra is folyamatosan fejlődnek.  Az Ő fejlődésük úgy történik, hogy amikor sikerül meggyógyítaniuk egy lelket, vagy az adott ember életében beköszönt a harmónia, a szeretet és a boldogság, akkor az Ő rezgésük emelkedik ( a szeretettel teli rezgésük ), hiszen sikerült megmenteniük egy újabb földi halandó lelket.  Időnként felfedik (személy) azonosságukat, de nem mindig.

Ezek a rendkívüli segítők elhunyt emberek szellemei: orvosok, sebészek, fogorvosok, pszichológusok, terapeuták, gyógyszerészek, nővérek, tudósok, teológusok, filozófusok, filantróp személyek, újságírók, szentek, Jezsuiták, papok, misszionáriusok, mártírok, médiumok, tanítók. De vannak közöttük politikusok, lovagok, királyok, vezetők  és egyéb fontos személyiségek.

Vannak még olyan Jó Szellem Lények is , akik sosem éltek fizikai testben a Földön, de Isten akaratából lejöhettek és segíthetnek nekünk embereknek, Joao médiumon keresztül. Ilyen Entitás aki megnevezte magát: Dom Ingrid és Amor.

Mindegyiküknek megvan a saját szakterülete, képesek megérteni minden problémánk gyökerét  és azt, hogy hogyan lehet azokat számunkra a legjobb módon orvosolni. Letapogatják ( bescannelik )  egy személy energiamezőjét, auráját, hogy kiderítsék mire van szüksége és különféle eljárásokat tanácsolnak ahhoz, hogy a gyógyítás és a megtisztulás megkezdődhessen. Minden személlyel mind a négy szinten foglalkoznak: szellemi szinten, mentális szinten, fizikai szinten és Lelki szinten is.Gyakran a gyógyulás a lélek “készenlétén” alapul (mennyire van kész a változásra, gyógyulásra).

Az Entitások gyakorlatilag abban a pillanatban dolgozni kezdenek rajtad, amikor elhatározod, hogy a Casa-ba fogsz menni ( Abadianiaban a Loyolai Szent Ignác Házába ), és folytatják a munkát az odatartó utadon, ottléted alatt végig  és még hazatérésedkor is. Amennyiben úgy döntesz, egész életedben veled maradnak és segítenek neked, amikor kéred.

Ezen felül azokkal is dolgoznak, akik John of God videoját nézik, a történetét olvassák, vagy érdeklődnek a felől, mi történik a Casa-ban.

Az Entitások mindazoknak elküldik energiájukat, akik segítséget kérnek.

Minden gyógyulás Isten szeretetéből fakad…

John of God – Fény Entitásai

Dr. Augusto de Almeida (ismretlen-1908)

Egyike a leggyakrabban megtestesülő Entitásoknak, aki Joao de Deus testében van. Sok spirituális beavatkozásokat végez a Casa-ban. Azt mondják, hogy korábbi életei során katona volt, sebész és gumifa-csapoló munkás. Legutóbbi inkarnációja alatt aranybányász volt. Doktorként és sebészként dolgozott mielőtt az altatást kifejlesztették volna, így igen sok szenvedést látott. A fájdalom és szenvedés enyhítésére szentelte tevékenységét. Munkájával kapcsolatban nagyon komoly, határozott, személyisége erős és irányító. Nem szereti, ha munkájában félbeszakítják. Rendet és tiszteletet követel mindenkitől.

Bár gyakran szigorú, egyúttal nagyon gyengéd, szerető és kegyes. Amikor Joao testében van, igaz picit szigorú, de következetes és a válaszai tele vannak szeretettel és őszinte útbaigazítással. Amit kér tőlünk emberektől azt  annak érdekében teszi, hogy a munkája amit elvégez rajtunk minél hatékonyabb lehessen, a gyorsabb gyógyulásunk érdekében. Olyan, aki a legmélyebb helyekre leereszkedik azért, hogy megmentsen egy lelket. Gyakran felemlíti, hogy nem egy személyként dolgozik, hanem ezrek csapatával. Amikor megtestesül, Joao haja kissé sötétebb lesz, termete magasabbnak és vékonyabbnak tűnik.

“Csapatom nem tíz vagy száz, hanem ezer segítő lélekből áll. Az vagyok, aki a mélység legaljára hatol hogy megmentsen egy lelket.”

Dr. Oswaldo Cruz (1872-1917)

Rendszeresen megtestesül, de ritkán nevezi meg magát. Ismert orvos, bakteriológus és epidemiológus (aki,  az egészség és betegségek mintáit, okait és hatásait kutatja). 14 évesen Rio de Janeiroban az orvosi karon kezdte tanulmányait. A párizsi Pasteur Intézetben bakteriológiára szakosodott, és 19 évesen diplomázott. Rióban megalapította a Biomedikai Tudományok Kutatási és Fejlesztési Karát ( ma Oswaldo Cruz Intézet).  Az intézet bubópestis, sárgaság, és himlő elleni oltóanyagot állított elő. Fontos szerepet játszott a higinéiai kampányokban a brazíliai járványok  idején, ezrek életét megmentve. Petropolis tiszteletbeli polgármestere  lett 1916-ban, és Brasilia alapításának kulcsfigurája. 1903-ban Népegészségügyi főigazgatónak nevezték ki. A higinéia terén elért eredményeiért Aranyéremmel tüntették ki  1907-ben. Egészségügyi miniszterként ment nyugdíjba 1909-ben. Bár gyakran direkt és szókimondó, egyúttal igen kedves és könyörületes. Árad belőle a jóság. Amikor megtestesül, gyönyörű szemeiből feltétlen szeretet sugárzik azokra, akikre rápillant. Ilyenkor Dr. Cruz arra kéri az embereket, hogy távolítsák el óráikat, mivel azok megzavarják energiájának mozgását.

“Kérlek tudatosan vegyél részt ebben a folyamatban ez nem egy vakáció.”

Dr. José Valdivino

Úgy tartják, múlt életeiben bíró, doktor és sebész volt. Energiája különösen erős, amikor végtagbénulást kell gyógyítani. Sok csodás gyógyulást jegyeztek fel, amikor egy lebénult embert járásra, vagy béna végtagjaik mozgatására utasított. Mankókat és tolószékeket hagynak el, ahol megjelenik. Gyógyulás történik pusztán egy utasítással és kezének érintésével végig az ember végtagjain és az agyán. Különösen szereti Máriát. A “családok védőjének” vallja magát, és segíti a családi problémák kezelését. Nagyon gyengéd, együttérző és előzékeny mindenkivel, akit kezel. Gyengéd és szerető energiája a szereteten keresztül változtatja meg mások energiáját. Arra buzdít, hogy “állandó imádkozás”-ban tisztítsuk lelkünket, megbocsátva másoknak, megbocsátást kérve másoktól és megbocsátva saját magunk hibái miatt is. Arra figyelmeztet, hogy sose várjunk cserébe szeretetet, csak adjunk, mert adni akarunk és mert adni a legcsodálatosabb  dolog az ember életében. A Casa operációs szobájában van egy fénykép, amin Joao van és az Entitás ( Dr. José Valdivino ) annyira teljesen megtestesül Joao testében, hogy a képen Joao hasonlóan néz ki, mint Dr. José Valdivino. Onnan ismerhetjük meg azt, hogy Dr. Valdivino testesül meg Joao testében, amikor Joao a golyóstolla végét rágja recept felírás közben. Ezt sokan megfigyelték, amikor Dr. Valdivino gondolkodott.

“Sosem vagy egyedül.”

Dr. Bezera de Menezes (1831 – 1900 )

Tiszteletbeli  orvos és sebész. Büszke volt orvos mivoltára  és nagyon komolyan vette az etikai felelősséget. Sok szegény embert kezelt, nem állapított meg díjat a szolgálataiért  és senkit sem küldött el kezelés nélkül. Jótékonysági tevékenysége elismert, gyakran “A szegények orvosának” nevezték. Ő maga is átment szegényebb időszakokon, megtapasztalta mit jelent nélkülözni. Sok spirituális könyv szerzője, újságíró, politikus, szerzetes, tanító, üzletember és a brazil spiritualizmus nagy támogatója. Katolikusként megkeresztelték, de később Spiritualista lett, miután olvasta Allan Kardec “A lelkek könyve” című művét. A Brazíliai Spiritista Szövetség elnöke. A “Good News – Jó Hírek” terjesztésén dolgozott, mely szerint nincsen halál, csak az anyagi világból a szellemi világba való átváltozás.

“Egy orvos nem fejezheti be az étkezését addig, amíg nem kérdezheti  meg, hogy ezt a “közeljövőben vagy  később teheti e meg”, és akkor,  amikor még egy beteg kopogtat az ajtaján. Azok nem igazi orvosok, akik nem segítenek, mert késő este van, vagy  rossz az idő, vagy távol van vagy egy hegy tetején, vagy különösen azok, akik nem tudnak fizetni vagy az ajtajuknál sírnak segítségért , akik ezeknek azt mondják, keressenek más orvost, azok nem doktorok, hanem “orvosság – doktorok”, akik csak a fizetésért dolgoznak, hogy az egyetemi tartozásaikat fizetni tudják.”

Dr. José Penteado

Nem sokat tudunk róla. Sokan hiszik, hogy a Jezsuiták tagja volt. Orvos is volt. Erőteljes, stabil erős energiája van, amikor Joao testében van. Mindig alázatosan,  tisztelettel és a legnagyobb szeretettel dolgozik. Energiája igazán szeretetteljes, nagyon kedves és türelmes. Azt mondják, hogy ez az Entitás készséggel magyarázza el mindazt, hogy  mi történik. Ezt sokan hasznosnak tartják, mert tanulnak belőle. Szereti a gyümölcsöket és a stáb egy tagja gyakran helyez egy pohár narancslevet a Joao melletti asztalra, hogy ezt az Entitás elfogyaszthassa, miközben megtestesül Joao testében.

“A szeretet segíti a gyógyulást.”

Dom Ingrid

Mély belső késztetést érzett arra, hogy megtudja, hol él Isten. Fontosnak tartotta kapcsolatban maradni a “Forrás”-sal. Igen kedvelte Máriát valamint az Isteni Női Energiát. Megtanulta hogyan járja az erő ösvényét és ne nyomja el azt. Felismerte, hogy az emberi erő nagyon behatárolt és az energia valódi ereje a szívünkben lakozik. Szeressük a nyitott szíveket, mert a  nyitott szívek vezetnek a gyógyuláshoz. Megosztja velünk az egyetemes bölcsességet és a gyógyítás spirituális ismeretét. Segít abban, hogy életünket irányítsuk, hogy jobban éljünk, és elvégezzük a szükséges változtatásokat a saját belső boldogságunk érdekében. Arra bátorít, hogy teljes felelősséget vállaljunk az energiáinkért, gondolatainkért, hitünkért és észleléseinkért. Hitte, hogy az energiát változtatni lehet szándékosan és koncentrációval, valamint hogy a tiszta energia az összes dolog kapcsolatának tudatos észlelése. Arra sarkall, hogy felelősek legyünk szellemi és testi egészségünkért. A kiegyensúlyozott lét gyógyuláshoz vezet. Erőteljes, kiegyensúlyozott energiája van.

“A bennünk lakozó szeretet,  a kulcs a forráshoz. Isten szeretete a kapcsolat mindenhez.”

Allan Kardec (1804 – 1896)

Hyppolyte Leon Denizard Rivail franica tanár és oktató  az írói álneve. A Spiritualizmus Rendszerezőjeként ismert, ennek alapjait a Spiritista Osztályozás Öt Könyvének írásával vetette meg. Élete korai szakaszát a tudomány, orvoslás és a klasszikusok akadémikus művelésével töltötte, de hamarosan a szellemi/lelki kommunikáció természetfeletti jelenségére összpontosított. Kutatásainak eredményeit a francia “Le Livre des Esprits-ben publikálta (a fizikai és szellemi világ közti kapcsolatot magyarázta el). Kardec abban hitt, hogy az autoritatív  ( ellentmondást nemtűrő, parancsoló ) intézmények, a tudomány és a szervezett vallások nem képesek a természetfeletti dolgok tanulmányozására, mivel mind teljesen dogmákkal telítettek. Hitte, hogy a lélek örök  és a fizikai világban történő újjászületések sorozatán át fejlődik, hogy tanuljon és spirituálisan előrehaladjon.  Valamint hitte, hogy két világ létezik, egy látható és egy láthatatlan formában. Az volt a célja, hogy kizárólag a spirituális észlelés segítségével megértse a fizikai és a nem fizikai világ közötti kapcsolatot. Ez a kutatása képezte a Spiritiszta Doktrína alapját. Ez a Hit, hogy csak a szellemi világgal kapcsolatos közvetlen kommunikáció nyújt objektív választ arra, hogy , hogyan élhetünk morális és etikus életet. A spiritisták úgy hiszik, hogy mivel ezek a szellemek/lelkek szintén magasabb és tisztább tudatszinteket akarnak elérni, szabadon átadják nekünk tapasztalataikat, hogy segítsék az egyéni és a csoportos szellemi fejlődésünket.

“Születni, meghalni, és újraszületni – ez egy folyamatos fejlődés.”

Euripides Barsanulfo (1880-1918)

Újságíró, politikus, oktató, gyógyszerész és Spritista Médium. Társalapítója egy általános és egy középiskolának szülőhelyén, Sacramentoban. Együttérző és elkötelezett tanárként ismerték el. Katolikusként nevelték, hogy Jézus tanítását kövesse. Lenyűgözték Allen Kardec írásai és tanításai. Több, mint egy évtizedig vezette a Spiritista Központot.  Megalapította az Allen Kardec Egyetemet Brazíliában. A spiritualizmus tanítása sok boldogságot adott neki. Élvezte, hogy bizonyos megkötött hitrendszereket kiszélesíthetett. Gyógyító  és médiumi   képességei nemzetközileg elismertek lettek. Fáradhatatlanul dolgozott a spanyol influenzajárvány idején, ezrek életét megmentve. Életét a szolgálatnak szentelte. Úgy tartják, hogy mindig bejelenti magát, amikor megtestesül Joaoban. Szeret “láthatatlan” beavatkozásokat/operációkat végezni. Energiája különösen erős és fellelkesült. Sokan megnövekedett könnyebbséget és sok örömet éreznek jelenlétekor.

“Öröm és szeretet az emberi lét legfontosabb tényezői.”

Francisco (Chico) Xavier  Médium (1910-2002)

Francisco de Paula Candido-ként született, népszerű médium és a brazil Spiritista Mozgalom támogatója volt. A brazíliai Kardecita Spritista Mozgalom legtermékenyebb 20. századi írója. Médiumként a természetfeletti képességeiről volt ismert, valamint a “pszichográfia”-ként nevezett technikájáról (egy szellem megidézése azért, hogy könyvet írhasson a szellem által átadott tudásról). 400-nál több könyvet írt íly módon, széleskörű témákban. Könyvei 25 milliónál több példányban keltek el  és a bevételt jótékonysági célokra fordította. Azokról a munkáiról a legismertebb, melyeket két vezetőjével együtt készített: Emmanuel (egy magasan fejlődött lény, aki osztja a nézeteit a kereszténység egy új formájáról), valamint Andre Luiz (orvos és költő, aki a halál utáni életről elmélkedett.Például Nosso Lar című könyv és film. Magyarul: A Mi otthonunk.) Ezek a könyvek akkor a leghasznosabbak, ha a Casaba tervezel ellátogatni. Életét Jézusnak szentelte, elkötelezett emberbarát volt és pszichés képességeivel biztosította az embereket aról, hogy az élet folytatódik a halál után is. A temetése előtti kétnapos siratása alatt óránként kb.: 2500 ember rótta le tiszteletét koporsójánál, közöttük sok brazil, iszlám, zsidó és keresztény vezető személyiség volt. Támogatója és értékes barátja volt Joao Teixeira de Faria-nak. Joao, aki felettébb kedvelte, egyike volt a koporsóvivőknek. Egy üzenetet közvetített Dr. Bezerra Menezestől, mely üzenet hatására alapította Joao a Casa-t Abadiana-ban 1978-ban.

“Bár senki sem mehet vissza az időben egy új kezdethez, de bárki előröl kezdheti  és egy új befejezést csinálhat.”

Emmanuel

Az Emmanuelként ismert megvilágosodott személy Chico Xavier  Médium szellemi vezetője, támogatója és tanácsadója volt. Chico szerint Emmanuel a római időkben élt mint Publius Lentulus szenátor (Marcus Antonius keresztapja, Julius Cézár kortársa). Sok inkarnációja közül egy másik Manuel da Nóbrega, portugál jezsuita pap. Nobrega volt a Jézus Társaság első helytartója  a Brazil Kolóniában. Igen befolyásos ember volt  és több város (Rio de Janeiro, Sao Paulo) alapításában közrejátszott. Misszionáriusként templomok, jezsuita egyetemek, iskolák és szemináriumok építésében vett részt. Chico Xavier szerint Emmanuel professzor volt a Sorbonne-on is (Párizs, Latin negyed). Emmanuel nem jelenti be magát gyakran, de ő is egyike a Joao által megtestesített Entitásoknak. Amikor Emmanuel először jelent meg Chiconak, megkérdezte, Chico készen áll-e a feladatra. Chico igennel válaszolt. Emmanuel megígérte, hogy sosem fogja elhagyni őt  és sprituális missziójához három szabályt adott át: 1. Önfegyelem, 2. Önfegyelem, 3. Önfegyelem.

“Emmanuel igazi apám volt a spirituális életben: a szeretet, amivel elviselem a sikertelenségeket és a kedvesség, ami megismétlődik a leckékben, amit tanulok.”

Dr André Luiz ( Nosso Lar című könyv és a film főszereplője. Magyarul:A Mi otthonunk)

Ez az Entitás,  Chico Xavier Médiumnak diktált információkat automatikus írással a szellemi világból. Társult Chico Xavierrel  és a szellemi világ állapotáról tudósított: a benne élő emberek, helyek és szervezetekről árult el részleteket. A Spiritizmus tanulmányai nem lennének ugyanazok André Luiz és médiuma, Chico Xavier írói tehetsége nélkül. Ma a spiritisták ezt a szellemírót egy remek üzenetközvetítőnek tartják, tanárnak és barátnak, akit nagyon tisztelnek irodalmi hozzájárulásáért, mely az emberiségnek segít megismerni a spirituális dolgokat. A “Nosso Lar” az első könyv abban a novella sorozatban, ami beindította a Spiritista Mozgalmat, megmutatván az olvasóknak a szellemi élet lehetőségét  és a szellemi és anyagi világ közötti kölcsönhatásokat. Ezeken a könyveken keresztül átadott információ nagy része a saját halála utáni tapasztalatain alapult és a saját  küzdelmein keresztül, amikor megpróbálta elfogadni ezt az új valóságot. Ezen a ponton még valódi szkeptikus volt, így sokkolta a felfedezés, hogy a halál csak egy ajtó,  egy új és egy gazdagabb élethez. Az idő haladtával elkerülhetetlen eseményeken és tanulságokon ment keresztül a szellem világban, ami hozzásegítette az élet értelmének jobb megértéséhez. A szellemvilágba való áttérés előtt André Luiz orvosként dolgozott Rio-ban a XX sz. elején. Az “Astral City, A Spiritual Journey” című film az orvos André Luiz a szellemi városban Nosso Larban töltött életéről szól.

“Életed mindig is a gondolataid tükröződése lesz. Éppen ezért a változás,  a való életben csak akkor lehetséges, ha megváltozik a gondolkodásmódod.”

St. Francis Xavier (1506-1552)

Francisco de Jasso y Azpilicuet-ként nemesi család sarjaként született. A Római Katolikus Misszionárius Xavierben született meg  (ma Spanyolország része). Szent Pál óta,  az egyik legnagyobb misszionáriusként tartják számon. Párizsban filozófiát tanult a Beauvais Egyetemen, ahol találkozott Loyola-i  Szent Ignatiussal. A Jezsuita rend társ alapítója. Egyike,  az első 7 Jezsuitának, akik szegénységet és szűziességet fogadtak a Montmartre-on. Nagy hatással volt az evangelizációra Indiában  és különösen az olyan területeken, ahol azelőtt nem jártak keresztény misszionáriusok. Olyan embereket kezelt, akik szellemi és fizikai nehézségeken mentek keresztül. Pál Pápa boldoggá avatta, XV. György pedig szentté (Loyolai Szent Ignatiussal egy időben). Pius Pápa a Katolikus Missziók Védőszentjének nevezte ki (December 03. az  ünnepnapja). A Casa Entitásaként ismert róla, hogy sántáktól elveszi a mankóikat, s ők utána szabadon járnak segítség nélkül. Egy tolószékes embert felemelt  és együtt kisétáltak a szobából. Sokan beszélnek arról, hogy sokaknak személyesen közvetít gyógyító üzeneteket. Gyakran megosztja a csodás gyógyulások történetét, melyek a fizikai világban történtek meg vele.

“Mi haszna van az ember számára, ha meg is nyeri az egész világot, de elveszíti saját lelkét?”

Assisi Szent Ferenc (1181-1226)

Egy gazdag textilkereskedő fia, született Giovanni di Pietro di Bernardone néven. Apja Francesconak (“ a franciának”) nevezte, és üzletembert szeretett volna faragni belőle, nem pedig Isten szolgáját. Otthagyta fényűző és gazdag ifjúkra jellemző életét egy szegényes és kereszténységhez elkötelezett életért, miután meghallotta Isten hangját, utasítván hogy építse újjá a Keresztény Egyházat. (Film: Napfivér Holdnővér) Annak ellenére, hogy somem lépett be hivatalosan a katolikus papi kötelékbe, a történelem egyik legtiszteltebb személyévé vált. Ő alapította a The Men’s Order fo Frair’s Minor a The Women’s Order of St. Clare és a The Third Order for Brothers and Sisters of Penance három rendet . (A férfiak minoritai rendje, A női rend St. Clare, A harmadik rend a Testvérek a bűnbocsánata.) A Szent Ferencről szóló történetek nagy része az állatok szeretetéről szólt. Úgy hitte, hogy a természet Isten tükre.  Az állatokat testvéreinek nevezte. Az állatok őt tiszta szíve miatt szerették. Az embereket is szerette és valódi egyenlőséget gyakorolt azzal, hogy tiszteletet, megbecsülést és szeretetet mutatott minden ember felé, legyen az koldus vagy pap. Közismert az Oltáriszentség iránti szeretete. Szomorú együttérzése a Keresztút állomásaiban volt és ő készítette az első Karácsonyi Bethlehemi Jelenetet. 1224-ben kapta stigmáit, így ő volt az első személy, aki Krisztus sebeit hordta. 1228-ban IX. Gregori pápa szentté avatta. Ő lett az állatok és a környezet védőszentje. Október 4. az ünnepnapja. Egyik legjobb példája Jézus Krisztus után annak, hogyan kell Keresztény életet élni.

“Minden szentségtelen dolgot megtestesítettem. Ha Isten rajtam keresztül munkálkodni képes, bárki által képes.”

Cascia-i Szent Rita (1381-1457)

A legenda szerint St.Rita rendszeresen vitt ételt a szegényeknek, amit férje megtiltott neki. Egy nap, amint indult kenyeret vinni a szegényeknek, férje megállította. A kenyér Rita köpenyében volt elrejtve. Ám, amikor férje kérésére kinyitotta köpenyét, a kenyerek rózsává változtak, így Rita megmenekült férje dühétől.

Élete végén, amikor egy zárdában ágyhoz kötött beteg volt, egy látogatója megkérdezte, szeretne-e valamit. Azt válaszolta, egy rózsát kér a kertből. Január lévén ez egy teljesíthetetlen kérésnek tűnt, de a látogató kiment a kertbe, és felfedezett egy fényesen virágzó hajtást a bokron. A rózsa Isten szeretetét jelenti Rita iránt  és a képessége iránt, hogy elveszett vagy lehetetlen ügyeket segített meg. Rita Lottiként született a kis Roccaporena faluban, szülei meggyőződéses katolikusok voltak. Egyedüli kívánsága volt Isten szolgálatába állni, ezért gyakran kereste fel az Augusztinus nővérek zárdáját, abban a reményben, hogy csatlakozhat hozzájuk. Szüleinek más tervei voltak a jövőjére nézve. Megszervezték, hogy férjül menjen egy férfihez, aki biztonságot és boldogságot adhatna neki, ám a férj rossz természetűnek és erőszakosnak bizonyult. Ima és türelem töltötte be napjait, amint nehéz életét viselte. Férjének és két fiának halála után visszatért a Cascia-I zárdába és meggyőzte a nővéreket, hogy fogadják soraikba. Meditációi és imái egyedülálló odaadást mutattak a Jézus által a kereszten elviselt fájdalmak felé. Egy nap ima közben egy seb tűnt fel homlokán, mintha a töviskoszorú érintette volna. Állítólag ez a stigma 15 évig megmaradt. 1626-ban VIII. Urban pápa boldoggá avatta és 1900-ban XIII. Leo pápa pedig szentté avatta. Ő Brazíliában a csodák védőszentje. Másként a reménytelen ügyek védőszentje is, valamint a Lehetetlenségek Szentje. Főleg azok dicsőítik, akik különösen nehéz terhetek hordanak életükben, főleg nők. Szent Ritával leggyakrabban a rózsa szimbólumát azonosítják. Sokan éreznek rózsaillatot, miközben a Casa-ban meditálnak. Energiája az erő, gyengédség, szeretet és támogatás keveréke. Ünnepnapján, május 22.-én Szt. Rita templomaiban és ereklyetartó helyein rózsákat osztanak a hívők között, amelyeket a pap a mise folyamán megáldott. Szent Rita volt az, aki feltűnt a fiatal Joaonak, hogy Isten élethosszú szolgálatára serkentse. Mivel Joao nem testesít meg női Entitásokat, Szt. Rita a háttérben dolgozik, szerető jelenlétét és elkötelezettségét nyújtva.

Szent Rita, a lehetetlen ügyek szószólója, imádkozz érettünk.

Joan of Arc (1412-1431) “Orleans-i Szűz”

Egy észak – keleti francia faluban született, egy elkötelezetten vallásos családban. “Orleans-i Szűz”-ként ismerik őt. Sok olyan jellemzője volt, mint megannyi kortárs látnoknak, akik kora jellegzetes alakjai voltak: áhitat, a szentekkel való közvetlen kapcsolat, valamint Isten jelenlétének a személyes megtapasztalására való támaszkodás azzal szemben, amit az Egyház intézménye ajánl. A történelem bizonyította, hogy a fentiek mellett figyelemre méltó mentális és fizikai bátorsággal rendelkezett. 12 évesen hallani vélte Szt. Miklóst, Szt. Katalint és Szt. Margitot, akik utasítván őt, hogy támogassa VII. Károlyt és szerezze vissza Franciaországot az angol uralomból. Ez a mártír, szent és katonai vezető 18 évesen, isten útmutatására győzelemre vezette a francia seregeket az angolokkal szemben a 100-éves háborúban. Egy évvel később fogságba esett, boszorkányként máglyára vetették az angolok és francia együttműködőik. Csupán 19 éves volt. Kivégzése után 25 évvel egy a  III. Callixtus pápa által létrehozott bíróság megvizsgálta a pert, minden vád alól felmentette őt, ártatlannak jelentette ki  és mártírnak nyilvánította. 500 évvel később Római Katolikus Szentté avatták, ő a katonák és Franciaország védőszentje. Május 30. az ünnep napja. Honfitársai legnagyobb nemzeti hősévé vált. Cselkedetei döntőek voltak a francia öntudat későbbi felébredésében.

“Nem félek, arra születtem, hogy ezt tegyem.”

Dávid Kiráy (1040-970. időszámításunk előtt)

A bibliai Izrael Dávid Királya (Salamon király apja, Bathsheba férje). Izrael és Júda Egyesült Királyságának második királya (Saul volt az első). Az időszámításunk előtt 1010-970-ig tartó 40 éves uralkodás alatt egyesítette Izrael népét, győzelemre vezette a csatákban, földeket foglalt el, és lehetővé tette fiának, Salamonnak, hogy megépítse a Szent Templomot, melyet azért emeltek, hogy megőrizze a szent Frigyládát. Igaszságos királyként ábrázolják, bár nem hiba nélküli, valamint elismert harcos, zenész (hárfás) és költő, hagyomány szerint a Zsoltárok Könyvében szereplő zsoltárok közül sokat szerzett. Dávid fontos alakja a zsidó, keresztény és iszlám hiteknek. Az iszlámban prófétának tartják. Ismert történet, amikor egy patakból pár sima kavicsot véve azokkal a filiszteus óriást, Góliátot homlokon találta parittyájával. Dávid Istennek tudta be, hogy megmentette a filiszteusok kezéből, és ebből a “halálcsapdából”. Amint azt olvashatjuk Dávid’s Song of Prase 2 Samuel 22 zsoltárban : “Az Úr az én kősziklám, erődöm és megmentőm…” A 23. zsoltárt is ő írta, amint visszatekintett életére és látta, hogy Isten keze folyamatosan “besegített”. “Az Úr az én Pásztorom és nem szűkölködöm…” A Katolikus Egyház December  29.- én ünnepli. Dávid Király egy különösen előrehaladott szellem, ezért nem gyakran testesül meg.

Salamon Király (10.-dik század, időszámításunk előtt)

A bölcsességét bemutató legnépszerűbb történet két asszonyról szól, akik egy csecsemőn vitatkoztak, mindketten magukénak vallván azt. Salamon király kijelentette, hogy megoldásként félbevágja a gyermeket. Ezt hallván a valódi anya,  feladta a küzdelmet, könyörögve a királynak, hogy ne bántsa a csecsemőt. Erre Salamon neki ítélte a gyermeket. Salamon Király volt az első Entitás, aki megtestesült Joao-ban (amikor 16 éves volt). Dávid Király és Bathsheba fia. 40 éves izraeliták feletti uralkodása a Királyok és Krónikák könyvében van leírva. Annak ellenére, hogy hatalmas seregei voltak, inkább kiegyezni szeretett, mintsem harcolni. A béke megtartására törekedett, amit gyakorolt,  a háború elkerülése érdekében. Legnagyobb műve a Szent Templom megépítése a Maria-hegyen, ami a Szent Frigylágyát hivatott megőrizni. A Templom egy szent óvóhelyet jelentett, ahol a zsidók szabadon érintkezhettek Istennel vallási hagyományok és zarándoklásokkal egyhangban.  A Templom a siker csúcsát jelentette úgy vallási, mint politikai és gazdasági elvárások alapján. A Példabeszédek és a Prédikátorok Könyvét ő írta. Sok világi történet megemlíti bölcsességét és igaszságosságát mint uralkodó. “Az emberek legbölcsebbjének” tartják. Mikor Isten megkérdezte, mit kíván, csak egy megértő szívet akart. Istennek annyira tetszett ez a kérés, hogy megadta azt vagyonnal és hatalommal együtt. Salamon Király (apjához, Dávidhoz hasonlóan) egy nagyon fejlett spirituális Entitás, ezért ritkán testesül meg.

Felemelkedett Kuthumi Mester – “A Fény vagyok”

Sárga Fénysugár és a Megvilágosodás Mestere. A Nagy Fehér Testvériség tagja – ők  azok a  megvilágosodott lények, akik az emberiség magasabb tudati szintre való emelkedését irányítják. Pszichológus Mester, aki másokat segít ahhoz, hogy ők maguk legyenek saját pszichéjük vagy lelkük pszichológusai, mesterei. Korábban A Bölcsesség Második Fénysugarának Chohan-ja, jelenleg a VilágTanítóinak “Intézményében” munkálkodik Jézussal. A bölcsesség, megvilágosodás, tapintatosság, előrelátás, figyelmesség és barátságosság isteni tulajdonságait képviseli. Főleg tanárokkal, tanulókkal, építészekkel, követekkel, költőkkel és művészekkel dolgozik. Azok érdeklik, akik a spirituális igazságot tanítják. A késői XIX. században El Morya Mesterrel együtt kulcsfontosságú szerepet töltött be a Teozófikus Társaság létrehozásában 1875-ben Helena P. Blavatsky által, hogy a rég elveszett igazságokat újra felszínre hozzák. Korábbi inkarnációi: Pithagorasz (görög filozófus – szent geometria), III. Thutmose fáraó (próféta és főapap – Isis rejtélyek), Jahan sah (India uralkodója, a Taj Mahal építője), Baltazár (a Három Királyok egyike), Assisi Szt Ferenc, John the Beloved, J. S. Bach, Koot Hoomi Lal Singh (indiai Kasmír herceg), aki az Oxfordra járt, ahova a nyugati világ keleti értelmezését vitte. Kuthumi Mesterre való hangolódást a Kashmiri Dal segíti. Központjai: Spirituális Központ (Shigatse, Tibet) és a Megvilágosodás Tempoloma, ami a Természet Katedrálisaként ismert (Srinagar, Kasmír)

Felemelkedett St. Germain Mester

“A Lila Tűz vagyok, a tisztaság, amit Isten kíván.”

 Lila fénysugár és az Átalakulás és Átváltozás Mestere. A Nagy Fehér Testvériség tagja – ők  azok a megvilágosodott lények, akik az emberiség magasabb tudati szintre való emelkedését irányítják. A Szent Alkimista Mestere, aki a Szabadság Lila Fényének ajándékát viselve jön. A Hetedik Fénysugár Chohan-ja, székhelye a lélekcsakra. ( A Harmadik szem csakrában van, a Homlok csakrában) A szabadság, alkímia, átváltozás, szent rituálék, igazság, kegyelem, méltóság, kiegyensúlyozottság, igaz vezető (államférfi) és diplomácia isteni tulajdonságait képviseli. Minden lélekkel dolgozik a Lila Lánggal történő átváltozás szertartásában. Örök ifjúságáról és az Örök Ifjúság Italának elkészítéséről ismert. A lila színhez, az ametiszthez és a Máltai Kereszthez kapcsolódik. Sok mágikus hatalma van, mint a teleportálás, lebegés, falon átjárás és az emberek telepátia útján való serkentése. Az USA Támogató Mestere. Sokan úgy tartják, ő inspirálta az alapító atyákat a Függetlenségi Nyilatkozat és az Alkotmány megírására, valamint inspirálta az államok pecsétjének megtervezését. Korábbi inkarnációi: Columbus, Merlin a varázsló, Leonardo da Vinci, Sámuel próféta, Szt József, Szt Albán, Hésziodosz, Rákóczy, az Atlantiszi Lila Láng Templomának főpapja, Roger Bacon, Francis Bacon (egy elmélet szerint ő írta az összes Shakespearenek tulajdonított művet). Szt Germain Mesterre való hangolódást a legtöbb Johann Staruss Waltzer segíti. Központjai: Royal Teton Központ és a Szimbólumok Barlangja (Table Mountain, Wyoming), Rákóczy kastély (Erdély) és a Fény Barlangja (India)

Felemelkedett Mester: El Morva

“Isten akaratának fénye folyik át rajtam, az igazi szándék folyama, melyet már tisztán látok”

Kék Fénysugár és Isten Akaratának Mestere. A Nagy Fehér Testvériség tagja – ők  azok a megvilágosodott lények, akik az emberiség magasabb tudati szintre való emelkedését irányítják. Az Energia Mestere a torokcsakrán keresztül a kimondott szavak tudományában. Az Első Fénysugár Chohan-ja, torokcsakra. A hatalom, egyenesség, akarat, ambíció, merészség, bizonyosság, önbizalom, megbízhatóság, hit, önfenntarás, kezdeményezés  és az erő isteni tulajdonságait képviseli. Uralkodókkal, vezetőkkel, köztisztviselőkkel, katonasággal, irányítókkal és sportolókkal dolgozik. Arra tanít bennünket, hogy Isten akarata bennünk van. Ez a mi belső tervrajzunk, belső elhivatottságunk, lelkünk így lett tervezve. Az Isten ellen való lázadás önmagunk ellen való lázadása, az igazi önmagunk ellen. Megtanítja megtudni, mi az élet célja. Sokan szeretnék megtudni, mi az életük célja, de kevesen akarják azt megtudni, hogy  ez,  hogyan illeszkedik Isten akaratához. Az életet, nem érdemes élni, ha csak egy pillanatra is Isten akaratától külön éljük azt. A késői XIX. században Kuthumi Mesterrel együtt kulcsfontosságú szerepet töltött be a Teozófikus Társaság létrehozásában 1875-ben Helena P. Blavatsky által, hogy a rég elveszett igazságokat újra felszínre hozzák. Korábbi inkarnációi: Atlantisz uralkodója, Ábrahám, Melchior (a Három Bölcsek egyike), Camelot Artúr királya, Thomas Beckett Canterbury-I érsek, Thomas Moore (Anglia kancellárja), Nagy Akbar (mogul uralkodó), Thomas Moore (ír költő), Shams Tabrizi (Rumi tanára, El Morya Khan (Rajput herceg) El Morya Mesterre való hangolódást a “Pomp and Circumstance” (ünnepi induló) segíti. Központjai: A Jóakarat Temploma (Darjeeling, India) és El Capitan (hegycsúcs, Yosemite Valley, California)

Extra Spirituális Segítők

Amint Dr. Augusto emlékeztet rá, több ezer segítő szellem van a csapatában. Némelyek  csak rövid időre jelennek meg,  amíg szükség van rájuk, mások hosszabb ideig maradnak. Lentebb egy lista azokról a segítőkről, akik szeretetükkel, támogatásukkal és szolgálataikkal segítenek olykor. Ők is hasonlóan értékesek. Esetleg nem vagyunk tudatában annak, kik is segítenek nekünk, de az nem jelenti azt, hogy nincsenek ott. Minden Isten akarata szerint működik. Áldás mindegyikükre.

Divine Mother (Isteni anya)

Archangles (Arkangyalok)

Angels (Angyalok)

The White Orbs (A Fehér Fény Gömbök) Fotókon látható Fény gömbök, amik energiával     segítenekaz embereknek.

Eso the Garden Entity ( Eso a Kert Entitása)

Amor the Love Entity (Ámor a Szerelem Entitása)

Arigo

Ramatis

José Pereidos

Padre Pio (Pió atya)

John the Babtist

Pope John Paul II. (II. János Pál Pápa)

Joanna de Angelis

St. Peregrine

St. Juliana Falconieri

Teresa of Avila

Mother Theresa (Teréz anya)

A Quiet Form – egy energia, védi az Entitiásokat és Abadiániát.

Vanna csodák? Hogyan történhetnek meg a Csodák?

Igen! Mindenképpen. Istennel minden lehetséges.

A gyógyulás először szellemi szinten történik, utána mentális majd fizikai síkon. Az egész lényed kapja meg a gyógyulást.

A spirituális tisztulás és a gyógyulás a legnagyobb ajándék.

A Te csodád lehet az, hogy nem pontosan úgy nézel ki majd, ahogyan azt te elvártad.

Nem mindig azt kapod, amit kérsz, hanem amire szükséged van.

Lehet, hogy először az életed más területén kell gyógyulnod, mint ahol a fő problémád van a fizikai szinten.

A gyógyulás lehet azonnali, vagy változások sorozatán keresztüli.  Egyeseknél több látogatást igényel.

Az átalakulások szintenként, rétegenként történhetnek meg, amennyire készen állsz  és képes vagy a befogadásukra.

Minden gyógyulás, növekedés és fejlődés egy folyamat, ami türelmet, kitartást, állhatatosságot és hitet igényel.

A gyógyulás a személy életstílusának és gondolkodásmódjának változását is igényelheti. Elképzelhető, hogy változtatnod kell, ahogy életed egyes területeit kezeled.

Lehet, hogy inkább át kell menned egy kihíváson, semmint eltörölni azt a kihívást.

Az Entitások nem tudnak megváltoztatni olyan dolgokat, melyek megtapasztalása a karmádban van, de segíthetnek szeretettel, támogatással, vezetéssel és tanácsadással az életedben felmerülő dolgaidban, ha arra megkéred őket.

A gyógyulás bárhol és bármikor bekövetkezhet, amíg  a Casa-ban tartózkodsz.

A “Current terem” (Áramlat terem) egy igen erőteljes hely a gyógyulásra.

A gyógyulást támogatja az Áldott Víz, a Spirituális Leves, a Növényi Receptek és a Kristályfény ágyak.

A Casa Kert és a Szent Vízesés is a gyógyulást támogatják.

A Csodák és a gyógyulás imádkozás alatt is megtörténhet, vagy fényképeknek a háromszögbe való helyezésekor.

Emlékezz, hogy minden, a Casa-ban történt gyógyulás a hagyományos gyógyszerekkel együtt működik. A (fizikai) orvosok szintén Isten hírnökei.

Az Entitások a munka felét végzik el és Te vagy a felelős a másik félért.

Ez közös munka, partnerség. Erőfeszítést kell tenned önmagadért.

Isten szeretete a valódi gyógyító erő!

 

 

A Casa Kápolna Háromszöge

 

A Casa háromszög a Loyolai Szent  Ignác jelképe, szimbóluma.

Sok hitrendszerben és kultúrában található egyik legősibb szimbólum.

A Casa Főtermében egy nagy fa háromszög van rögzítve a színpad mögötti falon.

Sokan “Gyógyító Háromszög”-nek vagy “Szent Háromszögnek” hívják.

A három oldal a Hit,  a Szeretet és a Jótékonyság hármasságát jelképezi.

A felfelé mutató háromszög a felsőbb szintekkel való kapcsolatot jelenti.

Az Entitások energiáját hordozza.

A Casaba Látogatók itt imádkoznak, kéréseket fogalmaznak meg és itt lépnek kapcsolatba az Entitásokkal a leggyakrabban.

Írott imákat, fényképeket és kéréseket helyeznek bele  -tesznek bele –  a háromszög alsó részébe.

A nap folyamán egy önkéntes gyűjti öszze ezeket, és Joaonak adja át, aki általában keddenként szokott dolgozni ezeken a kéréseken.

Sokan a tenyerüket a Háromszög két  oldalára támasztják és  a fejüket a közepén nyugtatják, s imádkoznak a kérésekért vagy azokért az emberekért,akikneka fotóját belehelyzték a Háromszögbe.

Emlékezetes gyógyulások és csodák történtek a háromszög által.

Ne becsüld alá a háromszöget, nagyon erőteljes a segítség nyújtása.